medicina rada sekcija.jpg

Sastanak Sekcije za medicinu rada SLD

24. 12. 2012

Sastanak Sekcije za medicinu rada Srpskog lekarskog društva u organizaciji Instituta za medicinu rada Sektora za preventivnu medicinu VMA održan je 21. decembra 2012. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.
Načelnik Instituta pukovnik mr dr Dragan Aleksić pozdravio je veliki broj okupljenih stručnjaka iz cele zemlje. U stručnom delu sastanka govorilo se o načinima poboljšanja međuljudskih odnosa na radu i sprečavanju mobinga, biomonitoringu u profesionalnoj toksikologiji, proceni rizika i promociji zdravlja na radnom mestu, kao i učestalosti profesionalnih bolesti i ocenjivanja radne sposobnosti. Posebnu pažnju je izazvalo predavanje o biološkim efektima nejonizujućih elektromagnetnih zračenja, odnosno o zračenjima baznih stanica mobilne telefonije i radara.
Insitutu za medicinu rada VMA, na osnovu rešenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, izdata je licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline tokom 2012. godine. Ovim dokumentom Institut je akreditovan za preventivna i periodična ispitivanja radne okoline i primenjivanih mera bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Beograd, 24. decembar 2012. godine

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas