Simpozijum maksilofacijalna hirurgija.jpg

Simpozijum na temu OPCC-a

27. 11. 2012

Simpozijum pod nazivom "Klinički značaj genetskih i epigenetskih promena u oralnim planocelularnim karcinomima" u organizaciji Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva održan je 24. novembra na Vojnomedicinskoj akademiji.
Pukovnik prof. dr Nebojša Jović, načelnik Grupe hirurških klinika VMA, otvorio je stručni skup i održao uvodno predavanje na temu oralnih planocelularnih karcinoma (OPCC), a program kontinuirane medicinske edukacije nastavljen je izlaganjima predstavnika Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju VMA, Instituta za medicinska istraživanja VMA, Instituta za onkologiju Srbije i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Tokom simpozijuma obrađene su aktuelne teme o molekularnom profilu OPCC, funkcionalnom P53 statusu kao faktoru prognoze u karcinomima glave, epigenetskim osnovama i imunskom odgovoru kod obolelih od OPCC, rizicima za nastanak i preventivi, kao i o savremenom pristupu hemioterapiji i tehnikama zračenja OPCC-a.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas