426.jpg

Skup medicinskih sestara o korenima razvoja sestrinske profesije

30. 09. 2008

Beograd, 30. septembar - Stručni kongres medicinskih sestara i tehničara Srbije posvećen „korenima i razvoju sestrinske profesije na našim prostorima“ održan je prošle sedmice u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Pripadnici VMA: Načelnik Odseka za stručno metodološki rad Odeljenja za zdravstvenu negu Gordana Pavković i Glavna sestra Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bojana Jovanović, aktivno su učestvovale u radu skupa. Gordana Pavković održala je zapaženo predavanje sa temom „Vreme pozitivnih promena i izazova za sestrinsku službu u VMA“ koje je posvećeno razvoju sestrinske profesije u VMA i odnosu prema ovoj delatnosti kao jednom od bitnih oslonaca medicinske struke i važnog stuba funkcionisanja službe lečenja i nege bolesnika u VMA. Usvajanjem nove organizacijske strukture VMA 2005. godine, formirano je Odeljenje za zdravstvenu negu sa zadatkom stalnog unapređenja rada i funkcionisanja sestrinske službe, kao i stručno metodološkog usavršavanja i edukacije medicinskih sestara i tehničara sa ciljem permanentnog poboljšanja zdravstvene nege i brige o pacijentima.


Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas