196.jpg

Spinalna manipulacija i lumbalna hernija diskusa

21. 03. 2010

Beograd, 21.mart - Dr Ljiljana Krstić iz Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA autor je monografije sa naslovom „Spinalna manipulacija i lumbalna hernija diskusa” .
U monografiji su detaljno predstavljeni rezultati rada doktorke koja je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u domenu hiropraktičkog tretmana akutnog lumbalnog sindroma uzrokovanog hernijom diskusa.
Rezultati opsežne studije pokazali su da je spinalna manipulativna terapija (SMT) efikasan i bezbedan metod tretmana pacijenata sa radikularnim bolom koji je uslovljen lumbalnom hernijom diskusa i verifikovan snimkom magnente rezonace (MR). Po prvi put u svetskoj literaturi, u ovoj monografiji iznose se argumentovane činjenice da uspeh tretmana kod ispitivanih pacijenata zavisi od MR karakteristika pri prijemu (veličine lumbalne hernije, visine diskusa, dijametra kanala nervnog korena), kao i njihovih promena nakon primene SMT. Zahvaljujući tome, moguće je pouzdano identifikovati pacijente sa lumbalnom diskushernijom kod kojih će biti postignut visok stepen efikasnosti SMT.
Dr Ljiljana Krstić je jedan od vodećih stručnjaka Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA. Specijalizaciju je završila u VMA 1991. godine, magistrirala je 2001, a doktorsku tezu odbranila je 2005.godine. Metodama spinalne manipulativne terapije bavi se od 1993. godine. U ovoj oblasti objavila je veliki broj stručnih i naučnih radova, kao i monografiju "Hiropraksa u lečenju akutnog lumbalnog bola".

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas