355.jpg

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 165 GODINA TRADICIJE VMA

02. 03. 2009

Svečana akademija povodom obeležavanja 165 godina tradicije VMA održana je 2. marta, na Dan VMA, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pozdravljajući prisutne goste, među kojima su bili predsednica Skupština Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministri u Vladi Republike Srbije, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Miloje Miletić, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavnici vojnodiplomatskog kora, raniji načelnici VMA i mnogobrojni istaknuti naučni, javni i kulturni radnici, načelnik VMA, general-major-prof dr Miodrag Jevtić rekao je: 

Večeras, kada u ime svih pripadnika VMA, a sa svojim najbližim saradnicima, stojim pred vama, činim to sa ponosom.
Ponosan jer obeležavamo 165-tu godišnjicu VMA, duboko svestan da nam je sadašnjost utemeljena na dugoj tradiciji, kontinuitetu i delima učitelja dostojnih najvećeg poštovanja, ali da je upravo sadašnji trenutak sasvim novo izvorište snage kojom odlučno koračamo ka izazovima budućim.
Godina iza nas je teška, ali zar je ikome od vas bila laka? Upravo iz tih razloga neću danas o vremenima prošlim, turbulentnim i teškim, hteo bih da vas upoznam sa vremenom sadašnjim, sa našom vizijom, sa putem koji je pred nama.
Mi, koji danas radimo u našoj i vašoj VMA, možda kao malo ko pre nas, imamo priliku da je ne gradimo samo kao ustanovu uspeha, već sve više kao ustanovu novih vrednosti, ubeđeni da je svaki sledeći nivo vrednosti uvek i samo rezultat ciljane upornosti i predanog rada.
Danas u VMA radi nešto više od 2,5 hiljade ljudi, koji ovu ustanovu smatraju svojom drugom kućom, spremnih da prepoznatljivom jakom voljom i znanjem budu pouzdan oslonac sistemu odbrane i sistemu javnog zdravstva naše države u svakoj situaciji.
Referišem građanima Srbije da smo i prošle godine učinili nekoliko važnih iskoraka i ostvarili vrhunske rezultate u mnogim oblastima naše profesije. Ali naše je geslo, da ništa nije toliko dobro da ne bi moglo da bude bolje.
Između dva praznika pregledasmo više od 550 000 pacijenata, bolnički smo lečili više od 38 000 ljudi, urađeno je skoro 23 000 operacija i preko 3,5 miliona raznih dijagnostičkih procedura.
Povećanje obima posla ide i do 25%, pri čemu ukazujem na dve veoma važne činjenice :
- uspešno se realizuje Ugovor sa RZZO Srbije i sada svi građani Srbije mogu doći u VMA sa uputnicama svojih lekara,
- vojni osiguranici su, bezrezervno, ciljna kategorija osiguranika naše službe lečenja.
Dokazali smo da gotovo rutinski možemo da realizujemo i najsloženije operacije u oblasti transplantacione hirurgije : transplantacije jetre, bubrega, kostne srži, matičnih ćelija. Stvaranjem zakonskih uslova za kadaveričnu transplantaciju srpska medicina će veoma brzo stupiti na evropsku medicinsku scenu.
Minimalno invazivna i endoskopska hirurgija su u snažnom zamahu i ubrzano se približavamo evropskim standardima primene dnevne hirurgije i dnevnih bolnica.
Ugradnja veštačkih diskusa u svim segmentima kičme, primena navigacione tehnologije u ortopediji, uspešno skidanje visokih dioptrija egzajmer laserom, verovatno obeležiše ovaj period ali vas uveravam da vrhunske rezultate i lidere medicinske profesije ponovo imamo i u gotovo svim drugim oblastima.
Savremenu medicinu neminovno mora da prati i adekvatna medicinska oprema. Zahvaljujući razumevanju i podršci MO uspeli smo da i u tom smislu uhvatimo korak sa najeminentnijim bolničkim centrima u Evropi.
Rezultati naših stručnjaka su priznati svuda u svetu i eto ponovo je prestižno doći u VMA na razne forme edukacije.
Strateški smo opredeljeni da kontinuirano jačamo naš stručni i naučni potencijal ali i da unapređujemo saradnju sa KC i srodnim fakultetima nacionalnih Univerziteta.
Internom reorganizacijom naučnoistraživačkog rada stvorili smo mnogo bolje uslove za sprovođenje bazičnih i kliničkih ispitivanja. U njima aktivno učestvuju naučnici iz Vojnomedicinske akademije, iz civilnih zdravstvenih ustanova i njih desetak iz inostranstva. A naš časopis, naš ponos, Vojnosanitetski pregled je uvršten u listu najprestižnijih svetskih stručnih časopisa.
Međunarodna vojnomedicinska saradnja je takođe obeležila prethodnu godinu:
- organizovali smo veoma uspešno multinacionalnu sanitetsku vežbu "Siguran put 08" u regionu Bujanovca, kojoj su prisustvovali posmatrači iz 12 zemalja sa tri kontinenta.
- efektno smo demonstrirali vojno-civilnu medicinsku saradnju na osetljivom terenu i tom prilikom su naši profesori pregledali i operisali preko 800 bolesnika svih nacionalnosti.
- od kompetentne evropske komisije smo dobili CREVAL sertifikat kojim se priznaje osposobljenost za ravnopravno učešće u međunarodnim humanitarnim aktivnostima.
- najintezivniju praktičnu saradnju smo ostvarili sa Norveškom, Češkom i Kinom a neposredne kontakte i dogovore o saradnji smo imali sa još 27 delegacija iz sveta
Nakon dve godine intezivnog rada ispunili smo sve uslove i dobili međunarodne licence po ISO standardima za celokupni proces rada u našoj ustanovi. Sada je na nama da dokažemo kako smo uspešni i u implementaciji ovih standarda.
Besedu bih završio našom vizijom i onim što čini taj put pred nama:
- intezivno radimo na uključenju u akademski prostor naše države. Duboko smo ubeđeni da ne smemo da izgubimo, možda najvredniji resurs koji imamo, 115 profesora i 46 asistenata. Pripremili smo sve što je neophodno za akreditaciju studijskih programa na sva tri nivoa visokog obrazovanja. Sa ovog mesta želim da poručim da u obrazovanju i nauci, kao uostalom i u svemu drugome, nikome nismo niti želimo da budemo neprincipijelna konkurencija. Poznajemo samo saradnju i govorimo jezikom uvažavanja, poštujući svaki napor koji vodi ka boljitku.
- Pred nama je aktivnije učešće i podrška sistemu javnog zdravstva naše države. Učinićemo maksimalne napore i možemo pomoći da se smanje liste čekanja u ortopediji, oftalmologiji, hematologiji, kardiohirurgiji i onkologiji.
- Pred nama je borba protiv korupcije ali i napor na stvaranju uslova za dalje poboljšanje standarda zaposlenih u vojnom zdravstvu.
Rad i rezultati rada moraju biti adekvatno vrednovani, a vrednosti prepoznate, ukoliko želimo da idemo napred, a mi drugog puta nemamo !
Pred nama je vreme akcija. Možda će neko reći da okolnosti sadašnjeg trenutka nisu baš povoljne. Ali mi znamo gde smo krenuli. Obaveza je to ali i odluka na kojoj ćemo istrajati, zarad onih koji su stvarali našu VMA ali i generacija kojima ćemo je ostaviti.
Ako biste me pitali jesam li zadovoljan ostvarenim ove godine, potvrdno bih odgovorio, a ako biste me pitali može li bolje i tu bih rekao: da, može i mora još bolje !
Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali proslavu 165 -te godišnjice VMA. To što ste večeras sa nama, ne možemo da doživimo drugačije nego kao podršku da nastavimo istim putem.

General Jevtić istakao je da je VMA u svim dosadašnjim aktivnostima imala jasnu podršku Ministra odbrane gospodina Dragana Šutanovca, koji je svojim dolaskom na čelo ovog ministarstva prepoznao značaj, potencijal i nacionalnu dimenziju VMA.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da mu predstavlja izuzetnu čast što se povodom 165 godina tradicije Vojnomedicinske akademije obraća u ime Ministarstva odbrane i Vlade Republike Srbije.
Ministar je podsetio da je prethodna godina bila izuzetno izazovna i teška za sistem odbrane, ali da su, uprkos tome, težišne aktivnosti usmerene ka reformama i da su u gotovo svakom segmentu uočljivi pozitivni rezultati.
Važan deo reforme svakako je vojno zdravstvo čiji je stub Vojnomedicinska akademija. Za VMA je reforma, pored optimalnog organizacionog i funkcionalnog uređenja, značila i ulaganje u infrastrukturu, tehničko opremanje, nabavku savremenih medicinskih uređaja, sanitetskog materijala i lekova. Svesni smo da ako želimo da imamo savremenu bolnicu moramo da ulažemo, kako u ljude, tako i u savremenu opremu i po tom pitanju godina za nama bila je veoma uspešna – rekao je Šutanovac. On je naglasio da je samo za godinu dana, od kako je funkcionalno integrisana u zdravstveni sistem Srbije, VMA brojem pregleda, uspešnih lečenja i ostvarenih prihoda potvrdila da je sklapanjem ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje napravljen veliki iskorak čime je ona stavljena u funkciju ne samo Vojske, nego i svih građana Srbije.
Ministar je rekao da je u planu da se po istom principu angažuju i vojne bolnice u Nišu i Novom Sadu, kako bi se stanovnicima tih gradova ponudile usluge koje sada mogu da koriste Beograđani.
Šutanovac je podsetio da je pored značajnih rezultata na polju zdravstvene zaštite Vojnomedicinska akademija tokom prethodne godine intenzivnom međunarodnom saradnjom sa sličnim institucijama iz Kine, Rusije, SAD, Norveške, Italije, Nemačke i mnogih drugih zemalja doprinela podizanju ugleda, ne samo Vojske, nego i zemlje u celini. On je naglasio da je na nedavno održanoj vežbi „Siguran put 08“, VMA potvrdila visoku profesionalnu osposobljenost svojih pripadnika za reagovanje u kriznim situacijama usled masovnih katastrofa i da je dobila internacionalni sertifikat za učešće u multinacionalnim mirovnim operacijama.
U saradnji sa Ministarstvom odbrane Kraljevine Norveške upravo su izvršene uspešne pripreme jednog medicinskog tima za učešće u mirovnim operacijama, a za njihovo angažovanje očekujemo odluku Narodne skupštine Republike Srbije. Investiranjem u znanje, školovanje i usavršavanje kadra za potrebe sistema odbrane i zdravstvenog sistema Srbije i nespornim naučnim dostignućima u oblasti medicine, Vojnomedicinska akademija je dala značajan doprinos obrazovnom i naučnoistraživačkom radu i stekla uslove da se uvrsti u naučni registar Republike Srbije – podvukao je Šutanovac. On je dodao da je motiv povećanje konkurentnosti kako u zemlji, tako i u inostranstvu i bolja zdravstvena zaštita pripadnika Vojske i svih građana.
Ugled koji je VMA stekla, očuvala i unapredila obavezuje Ministarstvo odbrane, kao i državu da i dalje podržava njen razvoj kako bi kao prepoznatljiv simbol savremene Srbije doprinela međunarodnim integracijama kojima težimo i bila u službi zdravlja ne samo u našoj zemlji, već i šire – u regionu i svetu, rekao je ministar odbrane Dragan Šutanovac.


U umetničkom delu program aučestvovali su prvaci drame Narodnog pozorišta: Branislav Tomašević, Nebojša Kundačina, Lepomir Ivković, Nada Blam i Branko Jerinić, prvaci opere Jadranka Jovanović i Dragomir Bajić, članovi baleta, kao i simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”, akademski hor “Obilić” i ansambl narodnih pesama i igara AKUD “Branko Krsmanović” pod upravom Darinke Matić-Marović , Biljana Krstić i Bistrik kao i dečji hor “Čarolija”.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas