PCNL 1.jpg

U VMA uspešno izvedene savremene urološke metode

30. 03. 2022

U Vojnomedicinskoj akademiji uspešno su izvedene minimalnoinvazivna operacija uklanjanja dobroćudnog uvećanja prostate HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) tehnikom, kao i uklanjanje kalkuloze perkutanim bubrežnim pristupom - PCNL metodom (Percutaneus nephrolithotripsy).
Svi pacijenti su u dobrom zdravstvenom stanju otpušteni na dalji kućni oporavak.
Operacije je izveo hirurški tim koji su predvodili urolozi VMA potpukovnici dr Mirko Jovanović, dr Aleksandar Spasić i dr Dejan Simić, a pod mentorstvom prof. dr Maria Sofera, direktora endourološkog odseka Sourasky medicinskog centra Univerziteta u Tel Avivu, Izrael i prof. dr Evangelosa Liatsikosa, direktora Odeljenja za urologiju Univerzitetske bolnice Patra, Grčka.
Iako navedene metode već izvesno vreme postoje kao opcija za lečenje u svetu, šira primena u našoj zemlji zavisi ne samo od tehnološke opremljenosti, već i obuke hirurga u specijalizovanim centrima. U VMA se laser LUMENIS Pulse 120W do sada koristio za druge metode lečenja uroloških oboljenja, a urolozi VMA su upravo zbog ovih zahvata bili na stručnom usavršavanju u navedenim centrima.
Uvođenje savremenih hirurških metoda u redovnu kliničku praksu još jedan je korak do formiranja Centra za minimalnoinvazivnu urološku hirurugiju VMA, koji karakteriše sve velike zdravstvene centre.

HoLEP
Holmijumska laserska enukleacija prostate - HoLEP preporučuje se kod adenoma većih od 100 grama i smatra se zlatnim standardom u lečenju pacijenata sa dobroćudnim uvećanjem prostate za koje su do sada bile predviđene operacije otvorenom tehnikom. Sam operativni zahvat traje nešto duže od standardne hirurgije, ali je postoperativni oporavak znatno kraći. Smatra se sigurnim i trajnim lečenjem podjednako efikasnim kao što je i otvorena hirurgija, ali uz kraći boravak u bolnici, kraće vreme kateterizacije, kao i smanjenu mogućnost za nastanak komplikacija. Uz dobar postoperativni tok pacijent odlazi na kućni oporavak već dan nakon operacije.

PCNL
Indikacija za primenu PCNL metode - razbijanja kamena u bubregu perkutanim pristupom je kamen u bubregu 20 mm ili veći (za donji pol bubrega 15mm ili veći) ili ukoliko drugi oblici lečenja nisu dali očekivane rezultate. Minimalnoinvazivni zahvat se sastoji u obezbeđivanju direktnog pristupa kamenu u bubregu kroz punkcioni kanal i kamen se razbija laserskom sondom. PCNL tehnika omogućava da se fragmenti razbijenog kamena lako isperu iz bubrežne šupljine i ima veću stopu uspeha uklanjanja kalkuloze od drugih tehnika. Takođe, odlikuje je znatno manji postoperativni bol i raniji povratak svakodnevnim aktivnostima.
 
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas