ICMM Bali.jpg

Učešće na Svetskom kongresu vojne medicine

29. 05. 2015

Delegacija Vojnomedicinske akademije, u sastavu dekana Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu pukovnika prof. dr Nebojše Jovića i načelnice Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA prof. dr Slavice Vučinić, koja je ujedno i sekretar Panevropske radne grupe Međunarodnog komiteta za vojnu medicinu - MKVM (International Committee on Military Medicine - ICMM), imala je veoma zapaženo učestvovanje na 41. svetskom kongresu vojne medicine i zasedanju Generalne skupštine MKVM, u periodu od 7. do 22. maja 2015. godine u Indoneziji (Bali).
Predsednik Naučnog odbora MKVM, general-major prof. dr Mark Morijon (Marc Morillon) istakao je da postoji problem niskog naučnog nivoa svetskih kongresa i da je cilj MKVM da se na tome ozbiljno radu u budućnosti.
Na kongresu je registrovano 748 učesnika iz 80 država članica, kao i posmatrača iz više zemalja. Kongres se odvijao u vidu plenarnih zasedanja, okruglih stolova, radionica i poster sesija. Glavne teme su bile: opasnosti od CBRN agenasa, zbrinjavanje u masovnim nesrećama i humanitarne misije, malarija u savremenom vojnom sanitetu, infektivne bolesti u specifičnim vojnim populacijama.
Održane su četiri plenarne sesije: "Ebola hemoragična groznica", "Mirovne snage u humanitarnim operacijama i zbrinjavanju masovnih nesreća", "Opasnosti od CBRN agenasa" i "Ratna hirurgija". Pukovnik prof. dr Jović bio je moderator na dve plenarne sesije, a na jednoj je imao usmeno izlaganje. Prof. dr Vučinić imala je usmeno izlaganje na sesiji CBRN agensi. Oba predavanja su naišla na veliko interesovanje učesnika kongresa.
Takođe, prof. Vučinić, kao sekretar Panevropske radne grupe, podnela je izveštaj o radu radne grupe za protekli period, u kojem je održan i 3. panevropski kongres vojne medicine od 2. do 6. juna 2014. godine u Beogradu. Kongres je ocenjen kao odlično organizovan i od strane MKVM, sa veoma visokim naučnim nivoom.
Tokom Kongresa srpska delegacija imala je brojne susrete sa stranim predstavnicima tokom kojih su razmatrani oblici saradnje u oblasti lečenja, obrazovanja i naučnoistraživačkog rada sa Vojnomedicinskom akademijom.
MKVM je vodeća međunarodna organizacija u oblasti vojnog zdravstva koju čine 105 država članica i četiri države posmatrači. Osnovana je 1921. godine u Briselu pod nazivom Stalni komitet međunarodnog kongresa vojne medicine i farmacije, a zemlje osnivači su: Belgija, Brazil, Francuska, Velika Britanija, Italija, Španija, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države. Od 1990. godine dobija današnji naziv Međunarodni komitet vojne medicine. Funkcionisanje ove međunarodne organizacije je regulisano Statutom, a osnovni principi se odnose na profesionalnu saradnju ljudi širom sveta čiji je zadatak da brinu o ranjenicima i bolesnima, aktivna razmena znanja u oblasti vojne medicine putem različitih oblika vojnomedicinske saradnje, jačanje međusobnog razumevanja, tolerancije i koegzistencije, organizovanje naprednih kurseva, stalno insistiranje na poštovanju i primeni međunarodnog humanitarnog prava u ratnim sukobima, održavanje međusobnih kontakata vojnomedicinskih službi zemalja u svetu i brojne druge misije koje se odvijaju pod pokroviteljstvom ove organizacije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas