Peti Panevrospki kongres.jpg

Učešće pripadnika vojnog zdravstva na 5. panevropskom kongresu

01. 10. 2018

Delegacija vojnog zdravstva Republike Srbije na čelu sa zastupnikom načelnika VMA pukovnikom prof. dr Miroslavom Vukosavljevićem učestvovala je u radu 5. panevropskog kongresa vojne medicine održanom od 17. do 20. septembra 2018. godine u Varšavi, Republika Poljska.
Glavna tema kongresa koji je okuio 146 učesnika iz 27 zemalja bila je „Vojna medicina - novi izazovi u svetu koji se menja“, a delegacija vojnog zdravstva naše zemlje nastupila je sa četiri rada koja su naišla na veliko interesovanje prisutnih.
Načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA prof. dr Slavica Vučinić imala je usmeno izlaganje na temu „Novine u medicinskom zbrinjavanju eksponiranih organofosfornim nervnim agensima u vojnoj i civilnoj populaciji“, major dr Mirko Dolić iz Klinike za neurologiju VMA održao je usmeno izlaganje „Posttraumatski stresni poremećaj i rizik od demencije: sistematski prikaz“, dr Dejan Pilčević iz Klinike za nefrologiju VMA izlagao je na temu „Lečenje najtežih oblika malarije kod pripadnika UN u Centralnoafričkoj Republici“, dok je major dr Petar Ristić iz Klinike za endokrimologiju VMA imao elektronsku poster prezentaciju na temu „Kardiodinamični parametri i oksidativni stres na izolovanom srcu pacova u hemijski indukovanom dijabetesu-efekat perfuzije direktnim inhibitorom renina Aliskirenom“.
U okviru kongresa održana je i Regionalna skupština panevropske radne grupe Međunarodnog komiteta vojne medicine (MKVM) na kojoj je o rezultatima rada i dostignućima vojngo saniteta naše zemlje, ali i Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane govorio pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević.
MKVM je međunarodna organizacija u čijem radu VMA aktivno učestvuje. Osnovni principi MKVM odnose se na profesionalnu saradnju vojnosanitetskih službi sa zadatkom da brinu o ranjenicima i bolesnima, da aktivno razmenjuju znanja u oblasti vojne medicine putem različitih oblika vojnomedicinske saradnje, jačaju međusobno razumevanje, toleranciju i koegzistenciju, održavaju međusobne kontakte vojnomedicinskih službi zemalja u svetu i poštuju brojne druge misije koje se odvijaju pod pokroviteljstvom ove organizacije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas