58.jpg

VMA domaćin predstojećih aktivnosti

21. 04. 2011

Beograd, april 2011. – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA svoj naredni interklinički seminar, 29. aprila, akreditovan za sve profile, posvećuje problematici koja se odnosi na  tendinitis rotatorne manžetne, savremenom pristupu navedenom problemu, prisutnim nedoumicama i našem odgovoru na njih  uz prezentaciju najnovijih podataka iz literature i interneta. Očekujući da će ovaj skup pružiti osnov za kvalitetnu diskusiju i rezultirati zaključcima  za kvalitetnu buduću praksu, pozivamo sve zainteresovane da nam se tog dana pridruže.
 
U okviru kontinuirane edukacije medicinskih sestara i tehničara VMA, Odeljenje za zdravstvenu negu u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije organizuje 30. 04. 2011 dva predavanja, akreditovana od  Zdravstvenog saveta Republike Srbije.  Klinički indikatori kvaliteta zdravstvene nege i psihoorganski sindrom- prepoznavanje, manifestacije i pristup medicinskih sestara i tehničara   su teme kojima će ovaj skup biti posvećen. Sve zainteresovane očekujemo u amfiteatru VMA, u vremenu od 11 do 13.30 časova.
 
Početkom narednog meseca, 05. maja 2011, VMA će biti domaćin  naučnog skupa akreditovanog od   Zdravstvenog saveta Republike Srbije -  VI  naučnog sastanka Društva imunologa Srbije.  

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas