124.jpg

VMA NA NAUČNOJ POZORNICI SRBIJE I REGIONA

13. 10. 2010

Beograd, 13.oktobar – Stručnjaci VMA u proteklom periodu uspešno su predstavljali ustanovu na više stručnih skupova koji su održani u našoj zemlji. 

Na nedavno održanom Desetom kongresu toksikologa Srbije učestvovalo je više stručnjaka VMA i naše vojnozdravstvene službe koji su svojim uspešnim izlaganjima i diskusijama afirmisali rezultate naših toksikologa i Centra za kontrolu trovanja VMA kao nacionalne referentne institucije. U radu ovog skupa učestvovali su i predstavnici Evropskog udruženja toksikologa, Ministarstva odbrane, Ministarstva poljoprivrede Srbije i nadležnih republičkih agencija. Posebnu pažnju učesnika izazvala su predavanja vojnih službenika prof.dr Slavice Vučinić, načelnika Centra za kontrolu trovanja VMA koja je je govorila o zbrinjavanju hemijskog akcidenta i ulozi naše ustanove u zbrinjavanju istih i doc.dr Elizabete Ristanović, načelnika Odeljenja za moral i odnose sa javnošću Uprave VMA koja je govorila o informisanju javnosti u uslovima biološkog i hemijskog akcidenta kao segmentu krizne komunikacije. 


I na Drugom međunarodnom simpozijumu iz medicine sporta „Palić 2010“ stručnjaci VMA vojni službenik prof.dr Sonja Radaković, načelnik Instituta za higijenu i kapetan dr Nikola Čikiriz, specijalista medicine sporta, predstavili su mogućnosti naše ustanove, dosadašnje rezultate, kao i planove budućeg rada VMA na polju istraživanja fiziologije napora i aklimatizacije na eksterne prirodne i fiziološke uslove, kao i iskustva VMA u zdravstvenom i preventivnomedicinskom zbrinjavanju sportskih događaja. 


 Osam neurologa VMA dalo je aktivan doprinos radu Šestog zajedničkog sastanka Neuroloških sekcija Srpckog lekarskog društva i Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji je održan u Bečićima (Crna Gora). U radu sastanka uzelo je ućešće preko 120 neurologa i neuroradiologa iz Srbije, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske, Makedonije, Slovenije. Aktivan doprinos radu simpozijuma dalo je osam neurologa iz VMA. Pukovnik prof.dr Ranko Raičević, koji je i predsednik Organizacionog odbora sastanka, vojni službenik doc.dr Evica Dinčić i major dr Željko Krsmanović održali su predavanja iz oblasti cerebrovaskularnih oboljenja, multiple skleroze i novina u dijagnostici neuroloških oboljenja. 

U Beogradu je 7. do 10. oktobra 2010, održan 11. Kongres anesteziologa Srbije i Prvi Balkanski simpozijum anesteziologa i intenzivista, uz zapaženo učešće lekara iz Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA. Vojni službenik prof.dr Maja Šurbatović, bila je moderator sesije o sepsi i održala je predavanje iz oblasti genetike u sepsi. Moderator sesije o bolestima pluća i anesteziji bila je vojni službenik dr Dušica Stamenković. U toj sesiji predavanja su održali pukovnik asistent dr Milić Veljović i vs, dr Snežana Kovačević. Moderator sesije o epiduralnoj anesteziji i jedan od predavača, bila je dr Vojislava Nešković, koja je sa predavanjem učestvovala i u sesiji o traumi. U sesiji o epiduralnoj anesteziji predavanje je održala dr Dušica Stamenković, koja je takođe sa predavanjem učestvovala i u sesiji o vazdušnom putu i bila instruktor u radionici iz ove oblasti. Moderator sesije o infekcijama u jedinicama intenzivne terapije bio je pukovnik profesor dr Predrag Romić, a predavanje je održala i vs, prof. dr Vesna Šuljagić. Pukovnik prof. dr Predrag Romić je održao dva predavanja u sesiji o inovacijama u anesteziji. Primarijus dr Krasimirka Grujić dobila je prvu nagradu za poster prezentaciju rada grupe autora iz VMA pod naslovom: „Serumski bikarbonati, arterijski bazni deficit/eksces i SAPS 3 skor kod kritično obolelih“. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas