155.jpg

VOJNOMEDICINSKA SARADNjA NA BALKANU

09. 06. 2010

Beograd, 9.jun- Delegacija vojnog saniteta Republike Srbije koju je predvodio načelnik VMA, general-major prof. dr Miodrag Jevtić, učestovala je sa 22 delegata na XV Balkanskom kongresu vojne medicine (BKVM) koji je održan od 03.06. – 06.06.2010. godine u Pieriji ( Solun ) u Grčkoj.  

U radu kongresa učestvovalo je 173 delegata iz zemalja aktivnih članica BKVM-Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije, Turske, kao i pridruženog člana- Albanije.Tokom kongresa prezentovano je oko 300 naučnih radova iz oblasti vojne medicine i organizovano je više okruglih stolova i panel diskusija.

Članovi srpske delegacije dali su značajan doprinos radu kongresa, prezentujući ukupno 42 rada, aktivno učestvujući u diskusijama i rukovodeći radom brojnih sesija i okruglih stolova. 

U svojstvu šefa delegacije, načelnik VMA general-major prof.dr Miodrag Jevtić je tokom kongresa obavio više bilateralnih sastanaka sa šefovima ostalih delagacija članica BKVM na temu daljeg razvoja saradnje u okviru Komiteta, sa akcentom na stručna usavršavanja lekara i tehničara, kao i razmenu iskustava o učešću u mirovnim operacijama i eventualnu saradnju i pomoć u zbrinjavanju posledica prirodnih katastrofa. 

Svi šefovi nacionalnih delegacija su u završnoj reči prilikom zatvaranja kongresa visoko ocenili stručni kvalitet prezentovanih radova i naglasili potrebu za što čvršćom saradnjom vojnomedicinskih servisa zemalja BKVM.

Naredni Kongres BKVM biće održan krajem juna 2011. godine u Rumuniji, a u međuvremenu će se zajedničke aktivnosti i saradnja članica Komiteta odvijati dogovorenim tempom.

U skladu sa prihvaćenom inicijativom šefa srpske delegacije general-majora prof.dr Miodraga Jevtića u oktobru će u našoj VMA biti organizovan radni sastanak načelnika svih vojnomedicinskih akademija u regionu tokom kojeg će biti razmatrano dalje unapređenje stručne i naučne saradnje. 
 
Srbija će i ove godine, tokom novembra meseca, organizovati dvodnevni kurs na temu »Urgentna stanja u vojnoj neurologiji i psihijatriji», u čijem radu će učestvovati oko 25 učesnika iz zemalja članica Komiteta.  

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas