40.jpg

XVI kongres Balkanskog komiteta vojne medicine

05. 06. 2011

Vojnomedicinska akademija beleži u proteklom periodu sve  intenzivniju međunarodnu saradnju kroz uspešno učešće svojih eksperata u stručnim skupovima među kojima je i nedavno održan 16. kongres Balkanskog komiteta vojne medicine (BKVM) u Bukureštu, Rumunija (01.-05. juna 2011.)
U radu Kongresa čestvovale su države članice Bugarska, Grčka, Rumunija, Turska i naša zemlja, kao i Albanija koja je tokom svečanog otvaranja Kongresa  primljena u punopravno članstvo BKVM.
Srpsku delegaciju je predvodio brigadni general doc. dr Veljko Todorović, načelnik Uprave za vojno zdravstvo,  koji je u ime naše zemlje i potpisao izveštaj o prihvatanju Albanije kao punopravne članice BKVM.
Među delegatima naše zemlje, njih  21,  su se nalazila i dva kadeta Medicinskog fakulteta VMA, koji su uzeli učešće u radu posebnog dela Kongresa posvećenog vojnomedicinskoj saradnji studenata vojnomedicinskih fakulteta BKVM.
Rad  Kongresa  se odvijao kroz prikaz  243 rada, 118 usmenih  izlaganja i 125  poster sesija. Organizovana su i četiri  okrugla stola o politraumi, posttraumatskom stresnom sindromu, vazduhoplovnoj i podvodnoj medicini i telemedicini.
Održan je i sastanak svih načelnika vojnomedicinskih službi i  vojnomedicinskih akademija zemalja članica BKVM, na kome su pojedinačno predstavljene mogućnosti svake zemlje  u domenu edukacije i  obuke, kao i mogućnosti zajedničke saradnje i učešća u multinacionalnim misijama  u slučajevima prirodnih masovnih katastrofa ili u mirovnim operacijama. S naše strane, ovom sastanku su prisustvovali brigadni general doc. dr Veljko Todorović i puk. prof. dr Đoko Maksić, koji su prisutnima predočili mogućnosti i sposobnosti našeg Vojnomedicinskog saniteta, i načelnicima vojnomedicinskih službi uručili materijal  o mogućnostima  edukacije i  obuke lekara i tehničara svih profila na VMA i u regionalnim trening centrima u Beogradu, Nišu i Kruševcu.
U toku usmenih izlaganja i  poster prezentacija., prezentovana su  po dva najbolja rada iz svake zemlje.
Na svečanoj ceremoniji zatvaranja Kongresa, pukovnik prof. dr Đoko Maksić, je u svojstvu predsednika Nacionalnog odbora Srbije preuzeo rukovođenje Balkanskim komitetom vojne medicine u narednih godinu dana, kome je svečano uručen i simbol BKVM. U ime Ministarstva  odbrane i Uprave za vojno zdravstvo Republike Srbije,  brigadni general doc. dr Veljko Todorović  je preuzeo obavezu organizacije 17. kongresa BKVM, planiranog za drugu polovinu maja meseca 2012. u Beogradu uz obavezu da svi detalji u vezi s tim budu prezentovani na narednom Prekongresnom sastanku koji će biti održan u Rumuniji tokom februara-marta meseca naredne godine.
Dva meseca pre  tog sastanka,  SNB  će predstavnicima svih nacionalnih odbora dostaviti  spisak glavnih tema Kongresa, okruglih stolova, sastanka kadeta vojnomedicinskih fakulteta BKVM, kao i tema sastanaka načelnika vojnomedicinskih sslužbi i   vojnomedicinskih akademija zemalja članica BKVM.
Da Kongres bude organozovan i održan na najvišem mogućem nivou su zasluga i napor Ministarstva odbrane Republike Rumunije, na čelu sa predsednikom Kongresa brigadni general Mihai-Marius Maurešanom  i predsednikom rumunskog Nacionalnog odbora,  majorem prof. dr Bogdanom Marineskuom. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas