Impakt faktor za 2021. godinu iznosi 0.245
 

NAPOMENA

 
Svaki pojedinačni autor (ako ih je dva ili više) radova dostavljenih redakciji časopisa potrebno je da potpiše izjavu o svom doprinosu radu, kao i izjavu o (ne)postojanju konflikta interesa (Statement of conflicts of interest).
VSP objavljuje radove samo autora koji su pretplaćeni na časopis u godini podnošenja rada za objavljivanje. Pretplata je obavezna za svakog autora/koautora čiji rad uđe u postupak recenzije.
Pretplata za VSP vrši se preko: žiro računa br. 840-19540845-28 – MO – Sredstva objedinjene naplate VMA (za Vojnosanitetski pregled), poziv na broj: 122742313338117. Za pretplatu iz inostranstva, obratiti se službi pretplate na telefon: +381 11 3608 997. Godišnja pretplata: 5 000,00 dinara za građane Srbije, 10 000,00 dinara za ustanove iz Srbije i 150 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) za pretplatnike iz inostranstva. Kopiju uplatnice dostaviti na gornju adresu.
Autorima i koautorima, koji blagovremeno ne dostave potrebne izjave i kopiju uplatnice za pretplatu na časopis rad neće biti objavljen.
 
Od 1. januara 2012. VSP prešao je na e-Ur – elektronsko uređivanje časopisa.
Svi korisnici sistema: autori, recenzenti i urednici moraju biti registrovani sa jednoznačnom imejl adresom. Registraciju je moguće izvršiti na adresu:
http://aseestant.ceon.rs/index.php/vsp/login
 
Oba uputstva mogu se preuzeti u elektronskom obliku sa web adrese Vojnosanitetskog pregleda:
 
RADOVE OBJAVLJENE ONLINE FIRST MOŽETE PREUZETI

 
Najnoviji broj VSP-a


 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas