Uprava Instituta
 
načelnik Instituta za medicinska istraživanja
pukovnik doc. dr Ivan Stanojević, lekar specijalista imunologije
 
VS Jasna Stamenković, operator za unos podataka
 
Odelјenje za molekulsku medicinu
dr Bojana Uzelac, molekularni biolog
dr Nataša Strelić, biolog
dr Aleksandra Petković Ćurčin, molekularni biolog
dr Ivana Majstorović, biohemičar
prof. dr Gordana Šupić, molekularni biolog
dr Debora Štefik, molekularni biolog specijalista
VS dr Vesna Ilić, biolog
 
Odelјenje za eksperimentalnu i kliničku patofiziologiju
načelnik Odelјenja za eksperimentalnu i kliničku patofiziologiju
prof. Dr Vesna Selaković Mićunović, lekar specijalista kliničke fiziologije
 
prof. Dr Milica Ninković, lekar specijalista klničke fiziologije
doc. Dr Ivana Stevanović, molekularni biolog
mr Vera Prokić, molekularni biolog
Nemanja Ivković, master molekularni biolog
Marina Đuričić, laboratorijski tehničar
Milica Đorđević, hemijski tehničar
Bilјana Malјković, perač lab. posuđa
 
Odelјenje za eksperimentalnu i kliničku imunologiju
načelnik Odelјenja za eksperimentalnu i kliničku imunologiju
prof. dr Danilo Vojvodić - lekar specijalista imunologije
 
dr Milica Ćućuz, lekar specijalista imunologije
doc. dr Bilјana Drašković Pavlović, lekar specijalista kliničke fiziologije
Nina Lakićević, viši laboratorijski tehničar
Verica Smilјanić, laboratorijski tehničar
Irena Martinović, laboratorijski tehničar
Zoran Radulović, hemijski tehničar

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas