Istorijat
Ideja o osnivanju Instituta potekla je od akademika generala dr Gojka Nikoliša. Osnovan je 15. aprila 1961. godine naredbom tadašnjeg državnog sekretara za narodnu odbranu Ivana Gošnjaka.
U početku je funkcionisao kao samostalna ustanova direktno potčinjena načelniku sanitetske uprave Generalštaba JNA. Kao informaciono-dokumentacioni centar, imao je za cilj da obezbeđuje sistematsko i redovno informisanje sanitetskih oficira svih profila o novostima i dostignućima domaće i strane medicinske nauke i prakse.
Odmah po osnivanju u njegov sastav ulazi redakcija Vojnosanitetskog pregleda koji je počeo da izlazi 1944. godine, nastavljajući tradiciju Vojnosaniteskog glasnika (1930-1941). U toku 1961. godine u sastav IVMD ulazi stručna biblioteka i fotolaboratorija VMA, a 1969. i Odeljenje za istoriju vojnog saniteta. U Arhiv sanitetske službe preimenuje se 1978. i taj naziv je zadržao i do danas. U svom sastavu Institut je imao i štampariju koja od 2005. prelazi u nadležnost Odeljenja za operativno-štabne poslove, ali i dalje po potrebi štampa stručne publikacije.
Institut menja ime u Institut za vojnomedicinske informacije i dokumentaciju 1979, a sadašnji naziv Institut za naučne informacije dobija 1997. godine.
Iako se od početka nalazio i funkcionisao u zgradi VMA, u njen sastav, formacijski ulazi 1992. godine kao deo Sektora za školovanje i naučnoistraživački rad VMA.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas