Treća klasa
Treća klasa je upisana školske 2011/2012. godine. Ukupno ih ima 26. Kadeti 3. klase položili su sve ispite u prvoj godini školovanja, a prosečne vrednosti iz svih predmeta su odlične. Osnovni pokazatelj prolaznosti kadeta 3. klase nakon prve godine školovanja je postignuće maksimalnih 60 ESPB, a koji su ostvarili svi kadeti ove klase.Prosečna ocena školovanja klase u ovoj godini studija iznosi 9,46.

Godina studija

Predmet

Prosečna ocena

Prva godina

Biologija sa humanom genetikom

9,19

Medicinska hemija

9,04

Prva pomoć

10,00

Anatomija

8,85

Uvod u klinički rad

9,38

Biofizika

9,23

Filozofija i istorija medicine

10,00

Uvod u medicinsku psihologiju

10,00

Medicinska etika

10,00

Engleski jezik 1

10,00

Pregled prosečnih ocena

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas