Nastavno naučno veće Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije
Veće predstavlja najviši akademski i stručni organ Fakulteta koji čine nastavnici i saradnici izabrani za uže naučne oblasti. Nastavno-naučno Veće čine sledeći odbori:
1) Odbor za naučnoistraživačku delatnost;
2) Odbor za specijalističke akademske i doktorske studije;
3) Odbor za zdravstvene specijalizacije;
4) Odbor za nastavni kadar.
Veće ima 85 članova (80 nastavnika i pet asistenata), a svaki odbor ima 15 članova.
Načelnik, dekan i prodekani su članovi Veća, po funkciji.
U radu Veća učestvuju kadet prodekan i predstavnici kadeta pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanja broja ESPB bodova.

Spisak članova

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas