Vojni osiguranici
 
U Vojnomedicinskoj akademiji leče se različite kategorije vojnih osiguranika:
 
 • aktivna vojna lica i članovi njihovih porodica
 • penzionisana vojna lica i članovi njihovih porodica
 • vojnici po ugovoru
 • vojnici na odsluženju vojnog roka
 • kadeti vojnih akademija
 • lica koja imaju stečeno pravo lečenja u vojnozdravstvenim ustanovama.
Načinu dolaska na pregled i lečenju na VMA prethodi odlazak pacijenata kod izabranog lekara u sanitetska odeljenja i vojnomedicinske centre gde nakon pregleda dobijaju uput za određenog specijalistu, dijagnostiku ili laboratorijsku pretragu.
Pacijenti sa uputom se javljaju u Specijalističku polikliniku u vremenu od 07.30 do 15.30 časova, uz prethodno zakazivanje putem telefona:
011/2662-717
011/3608-498
011/3609-398
011/3609-399
U hitnim slučajevima pacijenti mogu da dođu u Centar za hitnu pomoć koji radi 24 časa i za koji nije obavezan uput nadležnog lekara.

U okviru Fonda SOVO otvorene su telefonske linije za pružanje informacija penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Broj telefona za opšte informacije
: 011/3000-313
Kontakt osoba: Ljiljana Nikitović
Telefonske linije za najčešće postavljana pitanja
 • iz oblasti zdravstvenog osiguranja: 011/3203-207
  kontakt osobe: Ljubica Dragutinović i Jelena Lazarević
 • iz oblasti stambene problematike: 011/3203-247
  kontakt osobe: kapetan Slobodan Plazinić
Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas