Strani državljani
 
Strano zdravstveno osiguranje
Usluge Specijalističke poliklinike i Centra za hitnu pomoć VMA mogu da koriste i nosioci stranog zdravstvenog osiguranja, koji nakon lečenja dobijaju račun radi refundiranja troškova.  
 
Na lični zahtev

Strani državljani koji se nalaze u Srbiji, uz plaćanje troškova pregleda i lečenja, mogu da koriste usluge VMA preko Specijalističke poliklinike i Centra za hitnu pomoć. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas