Načelnik Vojnomedicinske akademije, odlučujući na osnovu ovlašćenja sadržanog u odredbi člana 126. stav 3. i člana 130. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019). člana 13. i člana 14. Poslovnika Etičkog odbora Vojnomedicinske akademije Broj 8875-1 od 21.12.2020. godine, doneo je Odluku broj 3061-1 od 12.04.2023. godine, kojom se formira novo članstvo Etičkog odbora VMA u sledećem sastavu: 
 
1. pk dr sc. med. Miroslav Broćić, specijalista maksilofacijalne hirurgije, predsednik,
2. pk prof. dr Milan Petronijević, subspecijalista reumatologije, zamenik predsednika,
3. vs ass dr Marija Elez, specijalista hematologije – član,
4. pk prof. dr Nebojša Manojlović, specijalista gastroenterologije - onkolog,
5. vs dr sc. med. Dragana Gojkovi,  specijalista transfuziologije – član,
6. vs doc. dr Milena Krstić, specijalista epidemiologije - član,
7. viši naučni saradnik dr Bojana Cikota Aleksić, biolog - genetičar, član.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas