Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo je multilateralni sporazum sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (Europeanco-operation for Accreditation - EA) o priznavanju sistema akreditacije u Republici Srbiji, kao i priznavanju izveštaja i sertifikata akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti 23. maja 2012. godine. ATS je time postalo punopravni član EA i prihvaćeni su rezultati ocenjivanja usaglašenosti koji su sprovedeni u Srbiji.
 
Akreditaciono telo Srbije donelo je Odluku o dodeli akreditacija za radne procese za pet laboratorija za ispitivanje Vojnomedicinske akademije 31. marta 2009. godine i to:
 
  1. VMA, Institut za medicinsku biohemiju – Laboratorija za medicinsku biohemiju
  2. VMA, Institut za toksikologiju i farmakologiju – Odeljenje za toksikološku hemiju
  3. VMA, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju
  4. VMA, Sektor za farmaciju – Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova
  5. VMA, Institut za higijenu – Laboratorija
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas