Stručni tim Instituta za mikrobiologiju 
 
načelnik Instituta za mikrobiologiju
potpukovnik dr med. Bojan Rakonjac, mikrobiolog
načelnik Odeljenja za virusologiju
potpukovnik dr med. Momčilo Đurić, mikrobiolog
asistent dr med. Danijela Đurić-Petković, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
načelnik Odeljenja za bakteriologiju
potpukovnik dr med. Dimitrije Tasić, mikrobiolog
dr Milenka Malešević, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
načelnik Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju
prof. dr sc. med. Elizabeta Ristanović, molekularni biolog i fiziolog
dr med. Jelena Ćitić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
mr dr vet. med. Vesna Protić-Đokić, veterinar
načelnik Odseka za parazitologiju i mikologiju
dr med. Diana Tomić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
načelnik Odseka za izradu hranljivih podloga
dr sci. med. Dejana Savić, biolog

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas