Stručni tim Instituta za mikrobiologiju 
 
načelnik Instituta za mikrobiologiju
pukovnik dr med. Dragutin Jovanović, mikrobiolog

primarijus dr med. Branka Tomanović, mikrobiolog
načelnik Odeljenja za parazitologiju i mikologiju
dr med. Diana Tomić, mikrobiolog
mr dr vet. Med. Vesna Protić-Đokić
načelnik Odseka za izradu hranljivih podloga
mr sc. biol. Dejana Savić, biolog
dr med. Jelena Ćitić, lekar specijalista
načelnik Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju
prof. dr sc. med. Elizabeta Ristanović, molekularni biolog i fiziolog
potpukovnik dr med. Dimitrije Tasić, mikrobiolog
potpukovnik dr med. Bojan Rakonjac, mikrobiolog
major dr med. Momčilo Đurić, mikrobiolog
dr med. Danijela Đurić-Petković

dr Milenka Malešević, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas