Stručni tim Nacionalnog centra za kontrolu trovanja
 
načelnik Nacionalnog centra za kontrolu trovanja
prof. dr sc. med. Slavica Vučinić, klinički toksikolog
 
načelnik Klinike za urgentnu i kliničku toksikologiju
prof. dr sc. med. Jasmina Jović - Stošić, klinički toksikolog
 
načelnik Odeljenja za intenzivno lečenje Klinike za urgentnu i kliničku toksikologiju
 
 
prim. dr Olivera Potrebić, klinički toksikolog
asistent dr Gordana Vuković-Ercegović, klinički toksikolog
dr Dragan Živanović, klinički toksikolog
dr Tanja Stevović, spec. urgentne medicine
 
načelnik Odeljenja za reanimaciju i trijažu bolesnika
doc. dr sc. med. Nataša Perković-Vukčević, klinički toksikolog
 
načelnik Toksikološko-informacionog odseka
dr Tomislav Režić, klinički toksikolog
 
dr Dragana Đorđević, klinički toksikolog
dr Tanja Stojčevska, spec. urgentne medicine
 
načelnik Instituta za toksikologiju, farmakologiju i kliničku farmakologiju
prof. dr sc. farm. Vesna Kilibarda, spec. toksikološke hemije
 
načelnik Odeljenja za toksikološku hemiju
prof. dr sc. farm. Snežana Đorđević, spec. toksikološke hemije
 
dr sc. farm. Milica Zlatković, spec. toksikološke hemije
prim. dipl. farmaceut Vladimir Nešić, spec. toksikološke hemije
dipl. farmaceut Biljana Ćirić, spec. toksikološke hemije
dipl. farmaceut Dragana Popović, spec. toksikološke hemije
mr farm. med. biohemije Marko Antunović, spec. toksikološke hemije
master biohemije Gordana Brajković, spec. toksikološke hemije
dipl. ing. hemije Dragana Rančić, spec. toksikološke hemije
dipl. fizikohemičar Nadežda Krstić
 
načelnik Odeljenja za eksperimentalnu toksikologiju i farmakologiju
viši nauč. sar. dr sc. vet. Vesna Jaćević
 
potpukovnik dr sc. med. Miroslav Marković
major dr Vladan Lukić, spec. kliničke farmakologije
mr sci. biohemije Snežana Vranješević Bojović
dr veterinarske medicine Ana Avramović
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas