Stručni tim Instituta za radiologiju
načelnik Instituta za radiologiju
pukovnik dr sc med  Dragan Dulović, spec. radiolog
 
Odelјenje za MR i kompjuterizovanu radiologiju
načelnik Odelјenja za MR i kompjuterizovanu radiologiju
pukovnik prof. dr Dejan Kostić, spec. radiolog
 
Odsek za KT i MR abdomena, male karlice i grudnog koša
načelnik Odseka za KT i MR abdomena, male karlice i grudnog koša
potpukovnik dr Mišel Radulac, spec. radiolog
 
primarijus dr Jasenka Vasić - Vilić, spec. radiolog
dr Bojan Nikolić, spec. radiolog
 
Odelјenje za neuroradiologiju
načelnik Odelјenja za neuroradiologiju
potpukovnik prim. dr Boban Krstić, spec. radiolog
 
Odsek za KT i MR neurodijagnostiku i dijagnostiku lokomotornog sistema
načelnik Odseka za KT i MR neurodijagnostiku i dijagnostiku lokomotornog sistema
potpukovnik dr Aleksandar Jovanovski, spec. radiolog
 
kapetan I klase dr Jasna Pešić, spec. radiolog
dr Ivana Gordić, spec- radiolog
 
Odsek za interventnu vaskularnu i nevaskularnu radiologiju
načelnik Odsekza za interventnu vaskularnu i nevaskularnu radiologiju
potpukovnik dr Aleksandar Rakonjac, spec. radiolog
 
potpukovnik dr Borislav Stanković, spec. radiolog
dr Vesna Radosavlјević Milošević, spec. radiolog
 
Odelјenje za opštu radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku
Načelnik Odelјenja za opštu radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku
potpukovnik dr Ratko Stamatović, spec. radiolog
 
Odsek za ultrazvuk i doplersonografsku dijagnostiku
načelnik Odseka za ultrazvuk i doplersonografsku dijagnostiku
potpukovnik dr Đorđe Prokić, spec. radiolog
 
dr sc med Bojan Milojević, spec. radiolog
dr Milica Jovanović, spec. radiolog
 
Odsek za obolјenja srca, pluća i lokomotornog sistema
načelnik Odseka za obolјenja srca, pluća i lokomotornog sistema
potpukovnik dr Ivan Bogićević, spec. radiolog
 
dr Bojan Tomić, spec. radiolog
 
Odsek za gastrointestinalni i urološki trakt
načelnik Odseka za gastrointestinalni i urološki trakt
potpukovnik prim. dr Miroslav Mišović, spec. radiolog
 
potpukovnik dr Zoran Milutinović, spec. radiolog
dr Milomir Mijović,  spec. radiolog
 
Odelјenje za interventnu nevaskularnu radiologiju
načelnik Odelјenja za interventnu nevaskularnu radiologiju
potpukovnik mr sc. med. dr Ivan Ženilo, spec. radiolog
 
major dr Marko Smilјanić, spec. radiolog
dr Jelena Dulović, spec. radiolog
 
Odelјenje za interventnu vaskularnu radiologiju
načelnik Odelјenja za interventnu vaskularnu radiologiju
potpukovnik ass dr sc med Igor Sekulić, spec. radiolog
 
major dr Uroš Miladinović, spec. radiolog
dr Miodrag Mihajlović, spec. radiolog
 
Odelјenje za radioterapiju
načelnik Odelјenja za radioterapiju
potpukovnik dr sc med Dejan Jovanović, spec. radiolog
 
dr Danijela Mijušković Janković, spec. radiolog
dr Nadežda Pavlović, spec. radiolog
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas