načelnik Odeljenja za neuroradiologiju
potpukovnik dr Aleksandar Jovanovski, radiolog
načelnik Odseka za KT i MR neurodijagnostiku i dijagnostiku lokomotornog sistema
potpukovnik dr Mišel Radulac, radiolog
načelnik Odeljenja za interventnu vaskularnu radiologiju
potpukovnik dr Siniša Rusović, radiolog
načelnik Odeljenja za MR i KT
pukovnik dr Dejan Kostić, radiolog
načelnik Odeljenja za radioterapiju
potpukovnik dr Dejan Jovanović, radiolog
načelnik Odseka za KT i MR abdomena, male karlice i grudnog koša
potpukovnik dr Vladica Vasiljević, radiolog
načelnik Odseka za gastrointestinalni i urološki trakt
potpukovnik dr Zoran Milutinović, radiolog
načelnik Odseka za ultrazvuk i doplersonografsku dijagnostiku
potpukovnik dr Đorđe Prokić, radiolog
načelnik Odeljenja za interventnu nevaskularnu radiologiju
major mr sc. med. dr Ivan Ženilo, radiolog
načelnik Odseka za interventnu vaskularnu i nevaskularnu neuroradiologiju
potpukovnik dr Vladimir Antić, radiolog
načelnik Odseka za ortovoltažnu i brahiterapiju
major dr Ivan Bogićević, radiolog
načelnik Odseka za supervoltažnu terapiju
dr Bojan Radojičić, radiolog
načelnik Odseka za oboljenja srca, pluća i lokomotornog sistema
potpukovnik dr Boban Krstić, radiolog

primarijus dr Jasenka Vasić - Vilić
, radiolog
primarijus prof. dr sc. med. Dara Stefanović, radiolog
dr Bojan Nikolić, radiolog
dr Đorđe Radanović, radiolog
dr Sanja Radovinović - Tasić, radiolog
major dr Aleksandar Rakonjac, radiolog
dr Goran Sjeničić, radiolog
dr Nadežda Pavlović, radiolog
dr Miodrag Mihajlović, radiolog
major dr Miroslav Mišović, radiolog
major dr Borislav Stanković, radiolog
potpukovnik dr Vlastimir Marinković, radiolog
dr Danijela Mijušković Janković, radiolog
major dr Ratko Stamatović, radiolog
major dr Igor Sekulić, radiolog
 
Stručni tim Instituta za radiologiju
 
načelnik Instituta za radiologiju
pukovnik dr Dragan Dulović, radiolog

načelnik Odeljenja za neuroradiologiju
potpukovnik dr Boban Krstić, radiolog
načelnik Odseka za KT i MR neurodijagnostiku i dijagnostiku lokomotornog sistema
potpukovnik dr Aleksandar Jovanovski, radiolog
načelnik Odeljenja za interventnu vaskularnu radiologiju
major dr Igor Sekulić, radiolog
načelnik Odeljenja za KT i MR
pukovnik dr Dejan Kostić, radiolog
načelnik Odeljenja za radioterapiju
potpukovnik dr Dejan Jovanović, radiolog
Načelnik Odeljenja za opštu radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku
major dr Ratko Stamatović, radiolog
načelnik Odseka za ultrazvuk i doplersonografsku dijagnostiku
potpukovnik dr Đorđe Prokić, radiolog
načelnik Odseka za gastrointestinalni i urološki trakt
potpukovnik prim. dr Miroslav Mišović, radiolog
načelnik Odeljenja za interventnu nevaskularnu radiologiju
major mr sc. med. dr Ivan Ženilo, radiolog
načelnik Odseka za interventnu vaskularnu i nevaskularnu neuroradiologiju
potpukovnik dr Aleksandar Rakonjac, radiolog
načelnik Odseka za ortovoltažnu i brahiterapiju
major dr Uroš Miladinović, radiolog
načelnik Odseka za oboljenja srca, pluća i lokomotornog sistema
potpukovnik dr Vladimir Antić, radiolog
 
 
potpukovnik dr Borislav Stanković, radiolog
potpukovnik dr Vlastimir Marinković, radiolog
potpukovnik dr Mišel Radulac, radiolog
potpukovnik dr Zoran Milutinović, radiolog
major dr Ivan Bogićević, radiolog
major dr Marko Smiljanić, radiolog
major dr Milan Vladimirov, radiolog
primarijus dr Jasenka Vasić - Vilić, radiolog
primarijus prof. dr sc. med. Dara Stefanović, radiolog
dr Bojan Nikolić, radiolog
dr Goran Sjeničić, radiolog
dr Nadežda Pavlović, radiolog
dr Miodrag Mihajlović, radiolog
dr Danijela Mijušković Janković, radiolog
dr Bojan Tomić, radiolog
dr Milica Jovanović, radiolog

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas