UPUTSTVO ZA PRETPLATU NA VOJNOSANITETSKI PREGLED ZA 2018. GOD
PRETPLATA JE OBAVEZNA ZA SVE AUTORE I KOAUTORE RADOVA
 
Sve informacije o mogućnostima pretplate možete dobiti na broj
+381-11-3608-997 gospodin Andrija Jovićević

Pretplata iznosi 5.000 dinara za građane Srbije, 10.000 dinara za ustanove iz Srbije
i 150 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) za pretplatnike iz inostranstva.
Kopiju uplatnice dostaviti na adresu Redakcije.

ŽIRO RAČUN br. 840-19540845-28
Univerzitet odbrane, MO Republike Srbije
 (za Vojnosanitetski pregled), 
POZIV NA BROJ 122742313338117
Kopiju uplatnice dostaviti na adresu:
Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije
Crnotravska 17
poštanski fax 33-55 11040 Beograd, SRBIJA.
PRETPLATA ZA USTANOVE iznosi 10.000 dinara ili ako plaća za lica iz Srbije 5.000 dinara
 
Potrebno je da nam dostavite zahtev za pretplatu sa LOGOM Vaše ustanove, sa MATIČNIM BROJEM, PIBOM i TAČNOM ADRESOM. Ukoliko se pretplata vrši za lica neophodno je navesti njihova imena i njihove tačne adrese.
 PRETPLATA ZA INOSTRANSTVO iznosi 150 €
Potrebno je dostaviti ZAHTEV sa tačnom adresom, ili ako uplatu vrši ustanova dostaviti i LOGO ustanove, MATIČNI BROJ  i PIB ustanove.
 
ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA POPUNITI PRILOG
INSTRUKCIJE ZA PRETPLATU IZ INOSTRANSTVA
UPLATU JE MOGUĆE IZVRŠITI I LIČNO NA VOJNOMEDICINSKOJ AKADEMIJI
 
ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA POPUNITI PRILOG
 
INSTRUKCIJE ZA PRETPLATU IZ INOSTRANSTVA
 
PAYMENT INSTRUCTIONS
 
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
 
 
FIELD 32A:
VALUE DATE-EUR-AMOUNT –
 
FIELD 50 K:
ORDERING CUSTOMER
 
FIELD 56A:
intermediary
DEUTDEFFXXX
 
 
FIELD 57A:
acc.with bank
DE20500700100935930800          SWIFT   
NBSRRSBGXXX
NATIONAL BANK OF SERBIA
BELGRADE, Nemanjina 7.
 
FIELD 59:
RS35908500100014438643             IBAN              
 
beneficiary
MILITARY MEDICAL ACADEMY
BELGRADE, Crnotravska 17.
 
DEVIZNI RAČUN: 500100-100144386
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas