Vojnosanitetski pregled (VSP)
Vojnosanitetski pregled (VSP) je vodeći stručni časopis lekara i farmaceuta Vojske Srbije. Izlazi 12 puta godišnje. Radove objavljene u VSP indeksiraju najpoznatiji biomedicinski indeksni časopisi (baze podataka): Science Citation Index Expended, Index Medicus (MEDLINE baza), Excerpta Medica (EMBASE), EBSCO (baza punog teksta) i Biomedicina Serbica. Sadržaje svakog broja objavljuju Giornale di Medicina Militare i Revista de Medicina Militara. Prikaze originalnih radova i izvoda iz sadržaja objavljuje Revue Internationale de Services de Santé des Forces Armées.
Prvi broj Vojnosanitetskog pregleda izašao je u septrembru 1944. godine. Časopis nastavlja tradiciju Vojno-sanitetskog glasnika koji je izlazio od 1930. do 1941. godine.
E-mail : vsp@vma.mod.gov.rs

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas