Redakcija časopisa Vojnosanitetski pregled

Glavni urednik
pukovnik prof. dr sc. med. Tihomir Ilić,
dekan Medicinskog fakulteta VMA, Univerzitet odbrane u Beogradu

Odgovorni urednik i glavni menadžer časopisa
dr sc. Aleksandra Gogić,
načelnik Odeljenja za obradu medicinskih naučnih informacija i izdavačku delatnost

Stručna redakcija
prim. dr Snežana R. Janković
dr Maja Marković

Urednik za srpski i engleski jezik
prof. Mila Karavidić

Tehnički urednik
master inž. grafičkog dizajna Dragana Milanović

Kompjutersko-grafička obrada
Vesna Totić
Jelena Vasilj

Korektori
Ljiljana Milenović
Brana Savić


Adresa Redakcije
Univerzitet odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet VMA, Centar za medicinske naučne informacije
Crnotravska 17, 11040 Beograd, Srbija (poštanski fah: 33-55)
i-mejl: vsp@vma.mod.gov.rs

Sve informacije o mogućnostima pretplate možete dobiti upitom na i-mejl:
strliteratura@gmail.com ili na tel. +381 11 3608-997
Andrija Jovićević

Informacije o statusu radova možete dobiti upitom na i-mejl Redakcije:
vsp@vma.mod.gov.rs

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas