Redakcija časopisa Vojnosanitetski pregled

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr sc. farm. Silva Dobrić,
načelnik Instituta za naučne informacije

Glavni menadžer
dr sc. Aleksandra Gogić,
načelnik Odeljenja za obradu medicinskih naučnih informacija i izdavačku delatnost

Stručna redakcija
mr. dr sc. med. Sonja Andrić-Krivokuća
prim. dr Snežana R. Janković
dr Maja Marković

Redaktor za srpski i engleski jezik
m
r Nevena Lunić

Kompjutersko-grafička obrada
Vesna Totić
Jelena Vasilj
Snežana Ćujić

Korektori
Ljiljana Milenović
Brana Savić

Adresa Redakcije
Institut za naučne informacije, Vojnomedicinska akademija
Crnotravska 17, 11040 Beograd, Srbija (poštanski fah: 33-55).
Faks: +381 11 2669 689.
i-mejl: vsp@vma.mod.gov.rs

Sve informacije o mogućnostima pretplate možete dobiti upitom na i-mejl:
strliteratura@gmail.com ili na tel. +381 11 3608-997
Andrija Jovićević

Informacije o statusu radova možete dobiti upitom na i-mejl Redakcije:
vsp@vma.mod.gov.rs

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas