Pripravnički staž
 
Kako je regulisan pripravnički staž u VMA
 
Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici iz građanstva mogu u Vojnomedicinskoj akademiji da obave pripravnički staž, koji se organizuje u skladu sa „Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika“ kojeg je doneo ministar zdravlja Republike Srbije na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Prijem na staž se obavlja isključivo putem konkursa kojeg raspisuje Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse MO. Konkurs obuhvata 24 obrazovna profila. Broj lica za prijem se određuje u skladu sa mogućnostima VMA.
Lica na pripravničkom stažu nalaze se u statustu volontera koji se reguliše Ugovorom u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije. Lica ne ostvaruju naknadu za rad, ali im se uplaćuju Zakonom predviđeni doprinosi.
Prijem na pripravnički staž nije moguć preko broja određenog konkursom.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas