Programi
 
Različiti oblici usavršavanja organizuju se u klinikama i instituima za veći broj stručnih profila zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
Usavršavanja traju od 15 dana do šest meseci, a izvode se ili po postojećim programima ili na osnovu pojedinačnih zahteva.
U pojedinačnim zahtevima za usavršavanje potrebno je navesti stručnu spremu, dosadašnje radno iskustvo i oblast usavršavanja sa što je moguće detaljnijim opisom sadržaja i predlogom o trajanju usavršavanja. Na osnovu ovih elemenata odgovarajuća Katedra VMA izrađuje individualni program i određuje termin za usavršavanje. Podnosilac zahteva se o svim potrebnim detaljima obaveštava pismenim putem (mejlom).
Molbe za usavršavanje upućuju se Sektoru za školovanje i naučnoistraživački rad.
Uslovi pod kojima se izdaju uverenja o usavršavanju odredilo je Nastavno-naučno veće.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas