Nagrada "Autor godine časopisa Vojnosanitetski pregled"
Nagrada "Autor godine časopisa Vojnosanitetski pregled" je priznanje autoru koji je u prethodnoj godini objavio najviše radova na stranicama ovog časopisa. Ustanovljena je 1995. godine u želji da se istakne značaj publikovanja u naučnim časopisima za širenje i unapređenje medicinske struke i nauke, ali i za podizanje ugleda i uticaja časopisa u kojima se ti radovi objavljuju.
Uzevši u obzir da u nastajanju konačne verzije jednog naučnog članka značajnu ulogu igra i recenzent - ekspert iz određene oblasti - čiji je zadatak da proceni vrednost naučnog saopštenja podnesenog časopisu za objavljivanje, od 2013. godine dodeljuje se priznanje i "Recenzent godine časopisa Vojnosanitetski pregled" koji je u prethodnoj godini uradio najviše recenzija.

Autori godine časopisa Vojnosanitetski pregled

1996. pukovnik prof. dr Zoran Roganović, Klinika za neurohirurgiju VMA
1997. pukovnik prof. dr Zoran Roganović, Klinika za neurohirurgiju VMA
1998. pukovnik u penziji prof. dr Miomir Cvetinović, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju VMA
1999. pukovnik prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju VMA
2000. pukovnik prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju VMA
2001. pukovnik prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju VMA
2002. pukovnik doc. dr Mile Ignjatović, Klinika za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA
2003. pukovnik prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju VMA
2004. pukovnik u penziji prof. dr Ljubomir Panajotović, Klinika za plastičnu hirurgiju VMA
2005. doc. dr sc. mol. biol. Goran Brajušković, Institut za patologiju VMA
2006. prof. dr Marija Toskić-Radojičić, Institut za farmaciju VMA
2007. doc. dr sc. mol. biol. Goran Brajušković, Institut za patologiju VMA
2008. doc. dr sc. farm. Snežana Đorđević, Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA
2009. prof. dr Boris Ajdinović, Institut za nuklearnu medicinu VMA
2010. prof. dr Milan Višnjić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
2011. prof. dr Gordana Dedić, Klinika za psihijatriju VMA
2012. prim. dr Zoran Stanojković, Zavod za transfuziju krvi u Nišu
2013. prof. dr Aneta Lakić, Klinika za neurologiju i psihijatriju dece i omladine, Beograd
2014. prof. dr Zoran Slavković, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
2015. doc. dr Tatjana Čutović, Klinika za stomatologiju VMA
2016. prof. dr Nebojša Krunić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
2017. doc. dr Branka Roganović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju VMA
2018. prof. dr Željka Tatomirović, Institut za patologiju i sudsku medicinu VMA i primarijus dr Mirjana Kendrišić, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Recenzenti godine časopisa Vojnosanitetski pregled

2013. ppuk. prof. dr Slobodan Obradović, Klinika za urgentnu internu medicinu VMA
2014. prof. dr Branka Nikolić, Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"
2015. prof. dr Ljubomir Todorović, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. ppuk. prof. dr Slobodan Obradović, Klinika za urgentnu internu medicinu VMA
2017. puk. prof. dr Slobodan Obradović, Klinika za urgentnu internu medicinu VMA
2018. puk. prof. dr Slobodan Obradović, Klinika za kardiologiju i urgentnu internu medicinu VMA

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas