Medalja "Dr Vladan Đorđević" za doprinose u razvoju srpske hirurgije

Medalju "Dr Vladan Đorđević", koja nosi ime prvog učenog srpskog hirurga, prvog sanitetskog pukovnika, osnivača Srpskog lekarskog društva i nekadašnjeg načelnika saniteta Vojske Srbije, Vojnomedicinska akademija dodeljuje najboljima u oblasti hirurgije od 2009. godine.

2009. godina

1. general-major u penziji prof. dr Mihailo Đuknić
2. general-major u penziji prof. dr Milomir Todorić
3. profesor dr Božina Radević

2010. godina

članovi prvog hirurškog tima VMA u mirovnoj misiji UN MINURCAT u Čadu
1. stariji vodnik Boban Kaličanin
2. v.s. Danijela Ivković
3. v.s. Ljiljana Čupović
4. potpukovnik dr Aleksandar Radunović
5. potpukovnik dr Ivo Udovičić

2011. godina

1. akademik prof. dr Đorđe Radak
2. profesor dr Predrag Peško, prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
3. pukovnik u penziji dr Milija Petrović

2012. godina

1. general-major u penziji prof. dr Branislav Pantelić
2. profesor dr Slobodan Slavković

2013. godina

1. pukovnik prof. dr Jovan Jablanov
2. akademik prof. dr Zoran Krivokapić

2014. godina

1. general-major u penziji akademik prof. dr Antonije Škokljev
2. profesor dr Miroslav Milićević

2015. godina

1. profesor dr Milorad B. Mitković
2. pukovnik u penziji prof. dr Goran Kronja

2016. godina
1. general-major prof. dr Vladislav Stepić
2. akademik prof. dr Radoje Čolović

2017. godina

1. pukovnik u penziji prof. dr Borislav Stijelja

2018. godina

1. pukovnik u penziji prof. dr Dragan Ignjatović
2. profesor dr Miljko Ristić

2019. godina
1. pukovnik u penziji prof. dr Nebojša Stanković
2. akademik prof. dr Marko Bumbaširević

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas