Centar za transplantaciju solidnih organa
Centar za transplantaciju solidnih organa formiran je 2011. godine kao podrška boljem funkcionisanju programa transplantacije predijalizne (preemptivne) transplantacije bubrega, transplantacije bubrega od živog nesrodnog donora, transplantacije bubrega sa nepodudarnom krvnom grupom sa prethodno pozitivnom ukrštenom reakcijom, a nakon dobijanja saglasnosti Etičkog odbora VMA. Оd 2005. godine u Centru se vrši i transplantacija jetre.
U programu transplantacije organa na VMA koriste se najsavremenija imunosupresivna terapija i postupci. Rezultati i uspeh transplantacije su u skladu sa najboljim evropskim rezultatima. U sklopu podrške programu transplantacije, 2011. godine, na VMA je formiran Centar za transplantaciju solidnih organa u kojem eksperti iz različitih oblasti zajednički daju doprinos radi još boljeg funkcionisanja na ovom polju.
Uz dalje poboljšanje uspeha i broja urađenih transplantacija, u bliskoj budućnosti se planiraju transplantacija pankreasa i rožnjače, a potom i drugih organa.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
zastupa načelnika Centra: pukovnik dr sc. med. Neven Vavić
Broj kabineta načelnika Centra: 011 367 07 84

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas