Istorijat
 
Početak medicinske biohemije u Srbiji vezuje se za 1880. godinu kada je u Beogradu osnovano hemijsko odelјenje u Vojnoj bolnici na kom su se izvodile biohemijske analize. Od 1930. godine počela je sa radom biohemijska laboratorija u sastavu Vojnohigijenskog zavoda u tadašnjoj Glavnoj vojnoj bolnici, koja je odigrala značajnu ulogu u razvoju medicinske biohemije u Srbiji. Ovu laboratoriju je vodio apotekar mr farm. Miloš Jančić. Centralna kliničko-hemijska laboratorija (CKHL), osnovana 1946. godine u Glavnoj bolnici Jugoslovenske armije, od 1953. do 1981. godine nalazila se u zgradi Interne klinike VMA u Pasterovoj ulici u Beogradu. Za prvog načelnika CKHL je postavlјen kapetan I klase mr farm. Ljubomir Purać, koji početkom sedamdesetih godina kao pukovnik stiče i zvanje profesora medicinske biohemije. Pod njegovim rukovodstvom se od 1955. godine edukuju prvi kadrovi, specijalisti medicinske biohemije, kao vojni stipendisti. U narednom periodu, do 1998. godine, rukovodioci CKHL su zaredom bili spec. med. biohemije: pukovnik mr farm. Božidar Savić, pukovnik mr farm. Vera Mešterović, pukovnik mr farm. Grujo Grujevski i pukovnik mr farm. Petar Todorović. Dugogodišnjim radom, ulaganjem u biohemijsku struku i nauku, dobrim izborom i edukacijom kadra, CKHL je stekla visok nivo stručnog rada i postala stručna i nastavna baza za specijalizaciju iz medicinske biohemije. Dalјom nadgradnjom u smislu naučnoistraživačke i nastavne delatnosti, CKHL 1999. godine prerasta u Institut za medicinsku biohemiju (IMB) kojom je rukovodila načelnik pukovnik mr farm. Radmila Nikolajević, spec. med. biohemije, a od 2005. godine načelnik je pukovnik dr sc. med. Janko Pejović, specijalista medicinske biohemije. Od 2019. godine, do danas Institutom za medicinsku biohemiju rukovodi dr sc. Med. Bratislav Dejanović.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas