Istorijat
Početak medicinske biohemije u Srbiji vezuje se za 1880. godinu kada je u Beogradu osnovano hemijsko odeljenje na kojem su se izvodile biohemijske analize. Od 1930. godine počinje sa radom biohemijska laboratorija u sastavu Vojnohigijenskog zavoda u tadašnjoj Glavnoj vojnoj bolnici, koja je odigrala značajnu ulogu u razvoju medicinske biohemije u Srbiji. Ovu laboratoriju je vodio apotekar mr farm. Miloš Jančić. Centralna kliničko-hemijska laboratorija (CKHL), osnovana 1946. godine u Glavnoj bolnici Jugoslovenske armije, od 1953. do 1981. godine nalazila se u zgradi Interne klinike VMA u Pasterovoj ulici u Beogradu. Za prvog načelnika je postavljen kapetan Iklase mr farm. Ljubomir Purać, koji početkom sedamdesetih godina postaje pukovnik i stiče zvanje profesora medicinske biohemije. Pod njegovim rukovodstvom se od 1955. godine edukuju prvi kadrovi, specijalisti medicinske biohemije, kao vojni stipendisti.
U narednom periodu, do 1998. godine, rukovodioci CKHL su zaredom bili spec. med. biohemije: pukovnik mr farm. Božidar Savić, pukovnik mr farm. Vera Mešterović, pukovnik mr farm. Grujo Grujevski i pukovnik mr farm. Petar Todorović.
Dugogodišnjim radom, ulaganjem u biohemijsku struku i nauku, dobrim izborom i edukacijom kadra, CKHL stiče visok nivo stručnog rada i postaje stručna i nastavna baza za specijalizaciju iz medicinske biohemije. Daljom nadgradnjom u smislu naučnoistraživačke i nastavne delatnosti, CKHL 1999. godine prerasta u Institut za medicinsku biohemiju (IMB) čiji je načelnik pukovnik mr farm. Radmila Nikolajević, spec. med. biohemije, a od 2005. godine načelnik je pukovnik dr sc. med. Janko Pejović, specijalista medicinske biohemije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas