Stručni tim Instituta za medicinsku biohemiju
 
zastupa načelnika Instituta za medicinsku biohemiju
potpukovnik dr sc. med. Bratislav Dejanović , specijalista medicinske biohemije
 
načelnik Odseka za hematološku dijagnostiku
dr bioloških nauka Vesna Subota
 
načelnik Odseka za urgentne analize
spec. med. biohemije Marija Vasić – Lazić
 
načelnik Odseka za proteinsku dijagnostiku
mr. biohemije Tatjana Đurašinović
 
specijalista medicinske biohemije Danijela Radić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Violeta Ratić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ivana Ostojić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Milena Rajković
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Tamara Anđelić
diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar Jelena Vasić
diplomirani biolog Nina Zakonović – Radović
diplomirani biolog Marina Stojanović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ljiljana Jovanović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Katarina Milić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Aleksandra Dragutinović

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas