Stručni tim Instituta za medicinsku biohemiju
 
zastupa načelnika Instituta za medicinsku biohemiju
potpukovnik dr sc. med. Bratislav Dejanović, specijalista medicinske biohemije

načelnik Odseka za hematološku dijagnostiku
dr bioloških nauka Vesna Subota

načelnik Odseka za urgentne analize
spec. med. biohemije Marija Vasić – Lazić

načelnik Odseka za proteinsku dijagnostiku
mr. biohemije Tatjana Đurašinović

specijalista medicinske biohemije Danijela Radić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Violeta Ratić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ivana Ostojić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Milena Rajković
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Tamara Anđelić
diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar Jelena Vasić
diplomirani biolog Nina Zakonović – Radović
diplomirani biolog Marina Stojanović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ljiljana Jovanović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Katarina Milić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Aleksandra Dragutinović

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas