Stručni tim Instituta za medicinsku biohemiju
 
Načelnik Instituta za medicinsku biohemiju
pukovnik dr sc. med. Bratislav Dejanović, specijalista medicinske biohemije

načelnik Odseka za hematološku dijagnostiku
dr bioloških nauka Vesna Subota

načelnik Odseka za urgentne analize
specijalista medicinske biohemije Marija Vasić

načelnik Odseka za proteinsku dijagnostiku
mr. biohemije Tatjana Đurašinović

načelnik Odseka za opštu biohemiju
specijalista medicinske biohemije Danijela Radić

diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Violeta Ratić
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ivana Ostojić
specijalista medicinske biohemije Milena Rajković
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Tamara Anđelić
diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar Jelena Bojović
diplomirani biolog Nina Zakonović – Radović
diplomirani biolog Marina Filipović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Ljiljana Jovanović
diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Aleksandra Dragutinović

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas