Informacije o proceduri

Ceo proces davanja krvi od dolaska u Institut traje u proseku 30 minuta. Sastoji se od popunjavanja upitnika za davaoce krvi, registracije, kontrole opšteg zdravstvenog stanja, davanja krvi iz vene u pregibu lakta i obroka.
Popunjavanje upitnika za davaoce je važno zbog očuvanja vašeg zdravlja i sigurnosti transfuziološkog lečenja bolesnika. Odgovori kao i svi ostali podaci su potpuno poverljivi (lekarska tajna) i koristiće se samo za potrebe transfuziološke službe.
Zatim nadležni doktor medicine vađenjem uzorka krvi iz prsta proverava nivo hemoglobina kod davaoca, pregleda podatke o ranijim davanjima krvi i postojeće lekarske nalaze, rezultate ranijih testiranja krvi, kao i vremenski interval od poslednjeg davanja.
On može da uputi davaoca krvi na kliničke kontrole ili da preporuči konsultativne preglede u drugim zdravstvenim ustanovama ako smatra da je to potrebno radi potpunog uvida u zdravstveno stanje davaoca.
Svaki davalac krvi svaki put kada da krv testira se na krvno-grupnu pripadnost u sistemima AV0 i Rhesus, kao i na markere sledećih hematogenih transmisivnih bolesti: virus hepatitisa tipa B i C, virus humane imunodeficijencije (HIV) i sifilis.
Sam proces uobičajenog davanja krvi u proseku traje 8 - 10 minuta.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas