Stručni tim Klinike za očne bolesti
 
načelnik Klinike za očne bolesti
pukovnik prof. dr Mirko Resan

 

načelnik Odeljenja za prednji segment oka
potpukovnik dr Dalibor Stevanović
načelnik Odeljenja za zadnji segment oka
potpukovnik dr Nenad Petrović
načelnik funkcijske dijagnostike
potpukovnik dr David Simonovski
načelnik Odseka za transplantaciju
potpukovnik dr Marko Rančić
načelnik Kabineta za očne bolesti
potpukovnik dr Aleksandar Janković
 
 
potpukovnik dr Nenad Ničić
dr Tamara Kljaković-Avramović
dr Jelka Leković
dr Katarina Pasovski - Katanić
dr Ilija Kalajdžić
dr Zorana Pavlović
dr Mona Varga
poručnik dr Ivan Ignjatović

dr Aleksa Milić

 
 
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas