Grupa hirurških klinika
načelnik Grupe hirurških klinika: pukovnik prof. dr Boban Đorđević

Klinika za opštu hirurgiju

Na Klinici za opštu hirurgiju se godišnje izvede oko 3000 savremenih hirurških procedura na jednjaku, želucu, tankom i debelom crevu, dojci i štitastoj žlezdi.

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju

Na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju sprovode se najsloženije intervencije na vaskularnom sistemu, uključujući karotidne endarterektomije, otvorene rekonstrukcije aneurizmi abdominalne aorte, tromboze šuplje vene, hirurško lečenje tumora retroperitoneuma, bubrega i nadbubrega.

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju bavi se lečenjem povreda koštano-zglobnog sistema i njihovih komplikacija, kao i hirurškim lečenjem deformiteta, degenerativnih i reumatskih oboljenja, tumora i drugih patoloških stanja koštano-zglobnog sistema.

Klinika za neurohirurgiju

Osnovni zadatak Klinike za neurohirurgiju je zbrinjavanje svih neurohirurških oboljenja i povreda u intrakranijalnom prostoru, kičmenom stubu i na perifernim nervima.

Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine

Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine se bavi celokupnom problematikom u svim domenima plastične hirurgije.

Klinika za kardiohirurgiju

Klinika za kardiohirurgiju se bavi dijagnostikom i hirurškim lečenjem bolesti srca, perikarda i grudne aorte.

Klinika za grudnu i kardijalnu hirurgiju

Grudna ili torakalna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, velikih vazdušnih puteva, dijafragme, medijastinuma, zida grudnog koša, gornjeg torakalnog otvora, povrede grudnog koša i torakoabdominalne povrede. Dominantna patologija se odnosi na karcinom pluća.

Klinika za urologiju

Klinika za urologiju VMA se bavi dijagnostikovanjem i hirurškim i konzervativnim lečenjem oboljenja bubrega, mokraćnih puteva, prostate i polnih organa.

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem najtežih oboljenja lica i vrata.

Klinika za otorinolaringologiju

Klinika za otorinolaringologiju VMA bavi se dijagnostikom, hirurškim i konzervativnim lečenjem svih patoloških stanja vezanih za oblast uva, nosa i grla.

Klinika za očne bolesti

Na Klinici za očne bolesti, pored specijalističkih pregleda, moguće je obaviti širok spektar dijagnostičkih procedura neophodnih za pravovremeno postavljanje dijagnoze, izbor ili procenu efikasnosti terapije.

Operacioni blok sa centralnom sterilizacijom

U sklopu Operacionog bloka VMA funkcioniše 20 operacionih sala, od kojih je 16 u Glavnom operacionom bloku, a po dve sale su u Centru za hitnu pomoć i Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju

Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju bavi se svim vrstama anestezije kao i intenzivnim lečenjem najtežih kategorija kritično obolelih i povređenih (trauma, sepsa, pankreatitis, krvarenje, šok različite etiologije).

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas