Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju bavi se svim vrstama anestezije kao i intenzivnim lečenjem najtežih kategorija kritično obolelih i povređenih (trauma, sepsa, pankreatitis, krvarenje, šok različite etiologije).
Kliniku čine Odeljenje za anesteziologiju i Odeljenje za intenzivnu terapiju, a u okviru svakog odeljenja postoje i odseci za pojedine subspecijalističke grane anesteziologije i intenzivne terapije.
U operacionim salama na VMA primenjuju se svi oblici anestezije za izvođenje različitih hirurških intervencija. Posebno treba istaći primenu anestezije i perioperativnog lečenja kod pacijenata koji se podvrgavaju transplantacionom programu - transplantaciji bubrega, jetre, pankreasa i koštane srži. Stručnjaci ove klinike su prvi na ovim prostorima uveli metodu intravenozne analgosedacije za sve endoskopske procedure. Veliki broj savremenih dijagnostičkih procedura (LMS, WEP, REG, endoskopija, RCP) obavlja se u kratkotrajnoj opštoj anesteziji ili analgosedaciji.
 

Istorijat

Koreni savremene anestezije u vojnomedicinskim ustanovama datiraju iz 1945. godine kada je u Drugo hirurško odeljenje Glavne vojne bolnice u Beogradu, stigla ekipa iz Velike Britanije na čelu sa anesteziologom dr P. Šekeltonom (P. Shackelton). On je iste godine izveo prvu opštu endotrahealnu anesteziju na prostorima tadašnje Jugoslavije. Po odlasku dr P. Šekeltona, njegovu misiju tokom 1946. godine nastavljaju dr P. Šervud (P. Sherwood) i dr D. Rasel (D. Russell). Pored redovnog rada, ovi stručnjaci su obučavali i naše lekare dr S. Kovačeva, dr I. Jozića, dr B. Cvetković, dr V. Kraguljca i dr E. Ginzberga.
Pukovnik dr S. Kovačev je bio prvi školovani anesteziolog u odeljenju za anesteziju. Zbog velikog doprinosa u razvoju anesteziologije, Sekcija za anesteziologiju Srpskog lekarskog društva dodeljuje medalju sa njegovim imenom iz oblasti anestezije.
U tom periodu u Glavnoj Vojnoj bolnici u Beogradu osnovano je i Odeljenje za anesteziju i reanimaciju pri Klinici za hirurške bolesti. Ovo odeljenje 1981. godine sa prelaskom u sadašnju zgradu VMA prerasta u Kliniku za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

 

O stanju pacijenata na Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju informacije možete dobiti posredstvom centrale (lokal 31-230) u sledećim terminima:
14.00 - 15.00 časova
19.00 - 21.00 časova
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: pukovnik doc. dr Dragan Đorđević
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 10 03
Administrator Klinike: 011 360 82 52

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas