Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem najtežih oboljenja lica i vrata. Odeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju se bavi traumatološkom, onkološkom, ortognatskom, rekonstruktivnom hirurgijom, hirurškim lečenjem neuralgija trigeminusa, preprotetskom hirurgijom, oralnohirurškim lečenjem, sprovođenjem hemioterapije za solidne tumore glave i vrata i ambulantnim hirurškim intervencijama u lokalnoj anesteziji.
 
Istorijat
Koreni klinike vezani su za ime dr Atanasija Pulja, koji je 1912. godine bio na čelu Odeljenja za prelome vilica formiranog u Petoj rezervnoj bolnici u Beogradu. Od 1950. godine načelnik Odeljenja za čeljusnu hirurgiju klinike za stomatologiju bio je pukovnik prof. dr Alfred Štajner. U njegovo vreme ovo odeljenje je preimenovano u Odeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju. Godine 1972. od Klinike za stomatologiju odvojena je Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, čiji je načelnik do 1986. godine bio general prof. dr sc. med. Antonije Škokljev, prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti maksilofacijalne hirurgije u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Od 1986. do 1998. godine načelnik je bio pukovnik prof. dr sc. med. Miomir Cvetinović, a od 1998. godine na mestu načelnika je pukovnik prof. dr sc. med. Nebojša Jović, od 2012. godine načelnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju VMA je prof. dr sc. med. Srboljub Stošić.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: profesor dr sc. med. Srboljub Stošić
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 360 87 80
Administrator Klinike: 011 360 90 88 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas