Klinika za neurohirurgiju
Osnovni zadatak Klinike za neurohirurgiju je zbrinjavanje svih neurohirurških oboljenja i povreda u intrakranijalnom prostoru, kičmenom stubu i na perifernim nervima.
Godišnje se u Klinici izvede oko 600 operacija, a najčešće su slabinske i vratne diskus hernije, sve vrste intrakranijalnih tumora i tumora kičmenog stuba, sve vrste instrumentalne stabilizacije kičmenog stuba, endovaskularne procedure kod vaskularnih malformacija mozga i kičme, kao i operacije kod različitih spontanih i traumatskih intrakranijalnih krvarenja.
 
Istorijat
Neurohirurško odeljenje Klinike za hirurške bolesti VMA formirao je 1956. godine pukovnik prof. dr Bogosav Dragojević. Pioniri vojne neurohirurgije, čiji je rad duboko utkan u korene Klinike, poštovani su profesori i učitelji Štajnfl, Ercegovac, Roganović i mnogi drugi.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za neurohirurgiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Zastupa načelnika Klinike: pukovnik doc. dr Goran Pavlićević
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 19 66
Administrator Klinike: 011 360 88 08

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas