Klinika za otorinolaringologiju
 
Klinika za otorinolaringologiju VMA bavi se dijagnostikom, hirurškim i konzervativnim lečenjem svih patoloških stanja vezanih za oblast uva, nosa i grla. Podeljena je na četiri organizacione jedinice: Odeljenje za otologiju, Odeljenje za rinologiju, Odeljenje za laringologiju i Funkcionalnu dijagnostiku. Zahvaljujući modernoj opremljenosti i visokoj stručnoj osposobljenosti u Klinici za ORL VMA je moguće obaviti najsavremenije dijagnostičke i hirurške procedure iz oblasti otorinolaringologije.
Klinika raspolaže sa 43 bolesničke postelje od kojih je 38 namenjeno odraslim pacijentima, a pet dečijem uzrastu. U okviru Funkcijske dijagnostike se izvode savremene dijagnostičke procedure iz oblasti audiologije, vestibulologije, rinologije i laringologije. U sastavu Funkcijske dijagnostike nalaze se dve ambulante i jedna operaciona sala za laringološku endoskopsku hirurgiju, uključujući i laser hirurgiju (raspolažemo modernim ugljendioksidnim laserom). U okviru Operacionog bloka su dve moderno opremljene ORL operacione sale, a u Specijalističkoj poliklinici VMA se nalazi Kabinet za otorinolaringologiju sa dve ambulante.
U Klinici za otorinolaringologiju VMA, osim kompletnog ORL pregleda moguće je obaviti brojne dijagnostičke i hirurške procedure.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za otorinolaringologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: pukovnik prof. dr sc. med. Milanko Milojević
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 367 28 14
Administrator Klinike: 011 360 87 87

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas