Dijagnostičke procedure:
 
  • otomikroskopija
  • ispitivanja čula sluha: audiometrija, timpanometrija, ispitivanje akustičkih refleksa, Tone Decay test, otoakustičke emisije i AEPMS (BERA)
  • ispitivanje čula ravnoteže: kalorijski i rotatorni test
  • rinološka dijagnostika: rinomanometrija, rigidna i fleksibilna endoskopija nosnih šupljina i epifarinksa
  • fleksibilna fiberoptička endoskopija ždrela i grkljana
  • endovideostroboskopija grkljana
  • radiološka dijagnostika (Roentgen paranazalnih sinusa, multislice computerized tomography - MSCT, magnetna rezonanca), laboratorijska, mikrobiološka, citološka, imunološka, alergološka, histopatološka, imunohistohemijska u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama VMA

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas