Hirurške procedure:

Otohirurške procedure
 • miringotomija (paracenteza)
 • insercija aeracionih cevčica
 • stapedoplastika
 • mastoidektomija
 • timpanoplastika
 • timpanomastoidektomija
 • meatoplastika
 • uklanjanje tumora spoljašnjeg i srednjeg uva
 • operacije glomus tumora
 • uklanjanje stranih tela iz spoljnog uva
 • intratimpanalna instilacija leka
 • labirintektomija
 • ugradnja kohlearnih implantata
 • lečenje povreda uva
 • estetske operacije ušnih školjki (otokliza i otoplastika)
Rinohirurške procedure
 • funkcijska endoskopska sinusna hirurgija (Functional Endoscopic Sinus Surgery – FESS): endoskopska etmoidektomija, frontoetmoidektomija, frontosfenoetmoidektomija, endoskopska antrostomija, lateralna laminektomija, endoskopska septoplastika, dakriocistorinostomija, endoskopska polipektomija, uklanjanje tumora nosnih šupljina i paranazalnih sinusa
 • septoplastika (funkcionalna operacija korekcije deformisane nosne pregrade)
 • rinoseptoplastika (funkcijska i estetska operacija korekcije deformacija nosne piramide i nosnog septuma)
 • repozicija frakture nosne piramide i nosnog septuma
 • uklanjanje stranih tela iz nosa
 • endonazalna antrostomija (donja meatotomija)
 • operacije na nosnim školjkama (mukotomija, konhoplastika, elektrokoagulacija)
 • osteoplastična operacija frontalnog sinusa po Tato-u
 • operacija frontalnog sinusa po Riedel-u
 • operacija maksilarnog sinusa po Caldwell-Luc-u
 • lateralna rinotomija
 • lečenje povreda nosa i paranazalnih sinusa
Faringohirurške procedure
 • adenoidektomija
 • tonzilektomija
 • uvuloplastika
 • palatoplastika
 • hirurško lečenje hrkanja i OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
 • uklanjanje stranih tela iz ždrela
Laringohirurške procedure
 • laringomikroskopske procedure: uklanjanje zapaljenskih, pseudotumorskih i tumorskih promena u grkljanu sa i bez primene lasera
 • ukljanjanje stranih tela iz grkljana i hipofarinksa
 • parcijalna faringektomija
 • totalna laringektomija
 • parcijalna laringektomija (hemilaringektomija, supraglotisna laringektomija)
 • hordektomija
 • disekcija vrata (radikalna i funkcionalna)
 • traheotomija
 • operacija cista vrata
 • operacija fistula i sinusa vrata
 • operacija stenoze dušnika

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas