Klinika za stomatologiju
Klinika za stomatologiju se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom bolesti čvrstih zubnih tkiva, endodoncijuma i periodoncijuma, protetskom rehabilitacijom, implantološkim zbrinjavanjem i oralnohirurškim intervencijama.
 
U klinici su dostupne kompletne usluge iz svih oblasti savremene stomatološke prakse kroz sedam odeljenja: Odeljenje za bolesti zuba, endodonciju, parodontologiju i oralnu medicinu, Odeljenje za stomatološki kliničku protetiku, Odeljenje za implantologiju, Odeljenje za oralnu hirurgiju, Odeljenje za zubnu tehniku, Odeljenje za dečju i preventivnu stomatologiju i Odeljenje za ortopediju vilica.
 
Odeljenje za bolesti zuba, endodonciju, parodontologiju i oralnu medicinu pruža sve vrste usluga od restaurativno-estetskih i endodontskih tretmana, uključujući izbeljivanje devitalizovanih zuba, do savremenih hiruških procedura iz oblasti parodontologije i pružanja usluga punoletnim osobama sa posebnim potrebama u opštoj anesteziji, kao i sanaciju oboljenja mekih tkiva usne duplje.
Odeljenju za stomatološku protetiku izrađuju se sve vrste fiksnih i mobilnih nadoknada, a poseban kvalitet u stručnom radu predstavlja zbrinjavanje različitih oblika stečenih i urođenih anomalija zuba i vilica.
Odeljenje za implantologiju zaduženo je za ugradnju implantata i protetsku rehabilitaciju pored uobičajene stomatološke kazuistike i u sklopu deformiteta lica i vilica.
Odeljenju za oralnu hirurgiju izvode se sve poznate operativne metode iz oblasti oralne hirurgije.
U Odeljenju zubne tehnike se tehnički izrađuju sve vrste veštačkih stomatoloških nadoknada, kao i ortodontski aparati za otklanjanje poremećaja orofacijalnog sistema.
Stručni tim Odeljenja za dečju i preventivnu stomatologiju se bavi prevencijom, ranom dijagnostikom i terapijom oralnih oboljenja kod dece do 18. godine.
Delokrug rada Odeljenja za ortopediju vilica obuhvata rano otkrivanje i prevenciju skeletnih i dentoalveolarnih anomalija lica i vilica, kao i terapiju pacijenata sa urođenim i razvojnim skeletnim i dentoalveolarnim deformitetima.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za stomatologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Кlinike: Pukovnik prof. dr Zoran Lazić
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 25 01
Administrator Klinike:  011 360 84 42

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas