Grupa klinika interne medicine
Načelnik Grupe klinika interne medicine: pukovnik prof. dr Nenad Perišić

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju čine tri visokospecijalizovana i moderno opremljena odeljenja: stacionarno, polikliničko i međukliničko, koja pružaju oporavak u ortopedskoj, neurološkoj i reumatološkoj problematici pomoću raznovrsnih metoda.

Klinika za kožne i polne bolesti

U Klinici za kožne i polne bolesti VMA sprovode se dijagnostika i lečenje oboljenja kože i adneksa kože, kao i lečenje bolesti koje se prenose polnim kontaktom.

Klinika za pulmologiju

U Klinici za pulmologiju se primenjuju brojni najsavremeniji dijagnostički i terapijski postupci u lečenju plućnih bolesti.

Klinika za infektivne i tropske bolesti

Klinika za infektivne i tropske bolesti VMA nadležna je za lečenje obolelih od akutnih i hronično infektivnih bolesti

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

U Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju primenjuju se najsavremeniji postupci prevencije, dijagnostike i lečenja iz oblasti poremećaja digestivnog trakta.

Klinika za endokrinologiju

Stručno osoblje Klinike za endokrinologiju se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem svih endokrinih metaboličkih poremećaja i bolesti

Klinika za hematologiju

Klinika za hematologiju je vrhunska sanitetska ustanova Vojske Srbije u kojoj se dijagnostikuju i leče različite bolesti krvi i krvotvornih organa.

Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za urgentnu internu medicinu bavi se dijagnostikom i lečenjem vitalno ugroženih bolesnika sa internističkim oboljenjima, tj. bolesnika kod kojih hirurška intervencija nije primarni vid lečenja.

Klinika za nefrologiju

Klinika za nefrologiju pruža savremene dijagnostičke i terapijske poduhvate u zbrinjavanju i lečenju bubrežnih bolesnika.

Klinika za reumatologiju

Klinika ima dugu tradiciju u ispitivanju i lečenju bolesnika sa zapaljenskim reumatičnim bolestima

Klinika za kardiologiju

Klinika za kardiologiju VMA je odgovorna za zbrinjavanje bolesnika sa akutnim kardiološkim oboljenjima, kao što su stanja akutnog koronarnog sindroma, maligni poremećaji ritma i akutne srčane slabosti.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas