Klinika za nefrologiju
Klinika za nefrologiju pruža savremene dijagnostičke i terapijske poduhvate u zbrinjavanju i lečenju bubrežnih bolesnika. Strukturu klinike čine dva Odeljenja kliničke nefrologije, Odeljenje za peritoneumsku dijalizu i Odeljenje za hemodijalizu.
Najčešće usluge Klinike su:
  • laboratorijska, morfološka, patohistološka, imunološka, ultrazvuk/Dopleri ostala dijagnostika
  • ambulantni pregledi i bolničko lečenje široke palete internističkih oboljenja, primarnih i sekundarnih bubrežnih bolesti
  • peritoneumska i hemodijaliza, izmene plazme, imunoadsorpcije, multifiltracije
  • ispitivanje i lečenje kalkuloze urotrakta
  • predtransplantaciona obrada, transplantacija bubrega, imunosupresivni protokoli
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za nefrologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.

Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Klinike: pukovnik doc. dr Neven Vavić
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 25 02
Administrator Klinike: 011 360 91 89

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas