Klinika za infektivne i tropske bolesti
Klinika za infektivne i tropske bolesti VMA nadležna je za lečenje obolelih od akutnih i hronično infektivnih bolesti koje obuhvataju oboljenja centralnog nervnog sistema, perifernog nervnog, respiratornog, digestivnog, urogenitalnog, lokomotornog sistema i kože, odnosno akutna i hronična oboljenja virusne, bakterijske, parazitarne i gljivične etiologije, bolničke ili oportunističke etiopatogeneze, uključujući tropske bolesti, HIV infekciju i febrilna stanja nejasne etiologije.
Klinika je i nacionalni referentni centar za lečenje obolelih od hepatitisa C i hepatitisa B virusnih infekcija.
 
Istorijat
Infektološka služba Vojnog saniteta i začetak same klinike podudaraju se sa početkom rada Opšte vojne bolnice. U sklopu odeljenja za unutrašnje bolesti postojao je Odsek za zarazne bolesti koji 1924. godine postaje Odeljenje za zarazne bolesti, a 1961. godine organizaciono prerasta u Kliniku za zarazne bolesti. Na čelu tadašnje Klinike je pukovnik doc. dr Roza Papo. Klinika je 1968. godine dobila Dispanzer za tropske bolesti, a 1982. godine je preseljena u novu zgradu VMA.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za infektivne i tropske bolesti je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Klinike: profesor dr sc. med. Vesna Begović - Kuprešanin, infektolog
 
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 70 97
Administrator Klinike:  011 360 92 82

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas