Stručni tim Klinike za infektivne i topske bolesti
 
načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti
profesor dr sc. med. Vesna Begović - Kuprešanin, infektolog
 
načelnik I odeljenja Klinike za infektivne i tropske bolesti VMA
 
načelnik II odeljenja Klinike za infektivne i tropske bolesti VMA
potpukovnik dr Petar Ćurčić
načelnik Kabineta za infektivne i tropske bolesti
potpukovnik dr Dejan Hristović, infektolog
 
docent dr sc. med. Vesna Begović - Kuprešanin, infektolog
docent dr sc. med. Milomir Milanović, infektolog
prim. dr Radmila Rajić-Dimitrijević, infektolog
dr Svetlana Popović, infektolog
major dr Miroslav Kojić, infektolog
dr Rade Glavatović, infektolog
dr Tatjana Takić-Radovanović, infektolog
 
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas