Klinika za reumatologiju
Klinika ima dugu tradiciju u ispitivanju i lečenju bolesnika sa zapaljenskim reumatičnim bolestima (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, Sjogrenov sindrom, polimiozitis, dermatomiozitis, vaskulitisni sindromi, seronegativni spondiloartritisi) i metaboličkim bolestima kostiju (osteoporoza i osteomalacija).
Takođe, ova klinika je referentni centar za primenu biološke terapije u reumatoidnom artritisu, psorijaznom artritisu, ankilozirajućem spondilitisu. 
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za reumatologiju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
načelnik Klinike: pukovnik prof. dr sc. med. Milan Petronijević
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 16 69
Administrator Klinike: 011 360 85 69

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas