Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju čine tri visokospecijalizovana i moderno opremljena odeljenja: stacionarno, polikliničko i međukliničko, koja pružaju oporavak u ortopedskoj, neurološkoj i reumatološkoj problematici pomoću raznovrsnih metoda.
Najznačajnije usluge Klinike su ambulantna fizikalna terapija (strujne, hidro, magneto i laseroterapija, hiropraksa, akupunktura i dr.) i rehabilitacija u stacionarnim uslovima prema indikacijama fizijatara VMA.
 
Za vojne osiguranike i civilna lica sa uputom, Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je otvoren svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Za civilna lica koja pregled obavljaju na sopstveni zahtev i sama snose troškove lečenja, kabinet radi od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19.30 časova.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Klinike: potpukovnik mr sc. med. Dragan Marić, fizijatar
Broj kabineta načelnika Klinike: 011 266 19 11
Administrator Klinike:  011 360 89 23

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas